Stališča in komentarji


Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti.

Renesansa malih trgovcev

V letu 2016 je bil oblikovan strateški dokument »VERIGA ZMTS / Kupujem lokalno« in izpeljanih nekaj aktivnosti ZMTS – Združenja malih trgovcev Slovenije pri PTZ GZS.

Arhiv: Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Arhiv: Tudi v Posavju možnosti za program strojni tehnik

OZ Posavje, Šolski center Sevnica in 19 podjetij s področja kovinske panoge so uspeli pridobiti v to regijo triletni program strojni tehnik.

Arhiv: 15–20 strojnih tehnikov z Gimnazije v Tolminu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odobrilo, da se prihodnje šolsko leto prične izvajati program strojni tehnik tudi na Gimnaziji v Tolminu.

Arhiv: Zelena luč za vajeništvo na vladi

Vajeništvo bomo začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir.

Arhiv: GZS aktivno vključena v SRIP

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v kot prijavitelj prejela sklepa o dodelitvi sredstev dvema strateško – inovacijskim partnerstvom (SRIP).

Končno premik na severu 3. razvojne osi

Vlada Republike Slovenije je po dolgoletnih prizadevanjih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Višje sofinanciranje živilskih podjetij

2 mio evrov na živilsko podjetje se je zvišal prag sofinanciranja, sporočajo iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Ublaženo zvišanje cestnin

Vozila EURO V EEV se bodo vključila v razred z EURO VI, ki bodo deležna manjšega zvišanja, kot bi ga bila deležna sicer, če bi ostala skupaj v razredu z EURO V.