Stališča in komentarji


Potrditev lažjega režima za transport v Avstriji

Avstrijski parlament je sprejel novo ureditev za transport, ki jo je že prej sprejela vlada.

Podaljšana veljavnost zakona o Pomurju

Državni zbor je potrdil podaljšanje pomurskega zakona za dve leti 2018/2019.

ZA zaupanje vredno upravljanje nepremičnin

Združenje upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je začelo podeljevanja certifikatov Zaupanja vreden upravnik.

Sprejet zakon o vajeništvu

Državni zbor je potrdil Zakon o vajeništvu.

GZS je vključena v vse Sripe

Gospodarska zbornica Slovenije se je uspela vključiti v prav vsa strateško razvojno inovacijska partnerstva. Pod okriljem GZS, to je njenih združenj, zbornic ali samostojnih zbornic, so organizirani štirje sripi: MATPRO, SRIP HRANA, SRIP Prehod v krožno gospodarstvo in SRIP Turizem. Posamezna združenja in zbornice pa so vključena v SRIP pametna mesta in skupnosti, SRIP pametne zgradbe in dom z lesno verigo, SRIP mobilnost, SRIP Zdravje – medicina in SRIP Tovarne prihodnosti.

Končno v osnovnih šolah tudi o podjetnosti

Na podlagi vseh prizadevanj GZS za vključevanje podjetnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, karierne orientacije in podjetništva v programe izobraževanja, bo konzorcij, v katerem je tudi GZS, pripravil prijavo na razpis MIZŠ.

V kratkem lažje transportnim podjetjem v Avstriji

Zvezna vlada Avstrije bo v obravnavo v parlament posredovala novelo protidumpinške zakonodaje, ki naj bi poenostavila postopke ZKO prijave v transportu, zagotovila ločen pristop razpoložljivosti dokumentacije, in določitev kontaktne osebe za izvajalce storitev na področju transporta.

Učinek skupne nabave medicinske opreme: 30 % cene

Med uresničenimi predlogi Vlade RS je v zadnjem poročilu tudi skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so spet dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Nove dajatve na elektriko ne bo

GZS pozdravlja odločitev, da prispevka za prednostno dispečiranje zaenkrat ne bo.