Stališča in komentarji


Višja stroškovna cena pri javnih prevozih potnikov

Pogajanja za opravljanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v sistemu IJPP so se zaključila uspešno.

Zaživele Smernice za javno naročanje gradenj 1.0

Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

Pomoč kmetijstvu zaradi pozebe

Za boljše pogoje prašičereje in govedoreje

Na mavrici zdravja: četrt milijona učinkov

V podporo hrani slovenskega porekla

200.000 evrov je bilo odobreno za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.