Stališča in komentarji


Nov izobraževalni center v Postojni

V Postojni so odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST). Gre za investicijo, vredno 2 mio evrov, pri kateri je GZS sodelovala od začetka.

Nepremičninska kolektivna pogodba velja za vse upravnike

GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je uspelo s pobudo za ugotovitev razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320

Septembra izplačila raziskovalcem

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 so bile podpisane pogodbe z upravičenci, sredstva pa razdeljena.

Umaknjen diskriminatorni razpisni pogoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je še pred kratkim v razpisih uporabljalo sporni »izključitveni« pogoj, po katerem prijavitelji, zaradi neupravičene uporabe sredstev, niso smeli biti v sporu z MGRT ali s SPIRIT v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis, in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča.

Pogrebna dejavnost še naprej po visokih standardih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprejelo Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Papir, kovine in kosovni odpadki tudi nekomunalnim družbam, vpisanim v evidenco

Pri sprejemanju Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je bila na pobudo gospodarstva uvedena izjema od obvezne uporabe javne službe zbiranja, in sicer lahko izvirni povzročitelj iz dejavnosti za nekatere svoje ločeno zbrane frakcije (papir, kovine in kosovni odpadki) komunalnih odpadkov zagotovi nadaljnje ravnanje z oddajo drugim osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev, ali imetnikom dovoljenja za predelavo teh odpadkov, ki niso izvajalci javne službe. Hkrati uredba dopušča uporabniku, ki je posameznik, možnost izbire, da določene odpadke (papir in kovine), ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, poleg izvajalcu javne službe prepušča tudi osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev v zbirnih centrih, ali osebam z dovoljenjem za predelavo teh odpadkov na mestih predelave.

Podpisan protokol o izgradnji severnega dela 3. razvojne osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na Ravnah na Koroškem s predsednikom sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec. Zanj si prizadevata Območna zbornica Koroške in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture.

60 mio prihrankov pri plačah

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepe, ki so zagotovili umik predloga Zakona o minimalni plači in Zakona o inšpekciji dela, ki ju je v postopek v Državni zbor vložila Združena levica. S tem je bilo slovenskemu gospodarstvu samo iz naslova predvidenih sprememb, ki jih je prinašal vloženi predlog Zakona o minimalni plači, prihranjeno okoli 60 milijonov evrov. Neposredno bi masa plač pri najnižjih plačilnih razredih porasla za 40 mio evrov, vsaj še 20 mio evrov bi znašal posredni učinek zaradi rasti plač po plačni lestvici.

Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Trije dosežki za stanovanjske sklade

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.