Stališča in komentarji


Predlogi sindikatov niso odgovorni, niti vzdržni ne

13 nesrečnih tez dr. Mencingerja

Delodajalci na sestanku s predsednico Vlade

Zahteva gospodarstva pred slovenskim Dnevom D

ZA reformni program, ki bo držal vodo

NRP 2013-14: ZA reforme, PROTI luknjastemu sodu