Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Mala DigitAgenda že v sklepni fazi

V naslednjih dneh bo pripravljena Mala DigitAgenda za pametno digitalizacijo mikro, malih, srednjih podjetij in podjetnikov. Člani strateške skupine Podjetniška Slovenija ter zbornic in združenj pri GZS so izbrali 12 predlogov, in sicer na treh področjih: lažje in preglednejše poslovanje MSP, hitrejši razvoj MSP in poslovna, to je gospodarska podpora MSP. Podrobneje o predlaganih ukrepih v naslednjem Zakonodajnem kompasu.

GZS je vključena v vse Sripe

Gospodarska zbornica Slovenije se je uspela vključiti v prav vsa strateško razvojno inovacijska partnerstva. Pod okriljem GZS, to je njenih združenj, zbornic ali samostojnih zbornic, so organizirani štirje sripi: MATPRO, SRIP HRANA, SRIP Prehod v krožno gospodarstvo in SRIP Turizem. Posamezna združenja in zbornice pa so vključena v SRIP pametna mesta in skupnosti, SRIP pametne zgradbe in dom z lesno verigo, SRIP mobilnost, SRIP Zdravje – medicina in SRIP Tovarne prihodnosti.

Najbolj kritični točki Programa stabilnosti

Ekonomsko socialni svet je danes obravnaval Program stabilnosti in Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje od 2018 do 2020, obvezna dokumenta za Evropsko komisijo. Kje so največje pasti tega programa?

Slovenski dobavitelji aktivno spremljajo dogajanje AGROKOR-MERCATOR

Na današnji izredni seji Upravnega odbora GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so bili sprejeti sklepi glede spremljanja dogajanja na Hrvaškem v povezavi s poslovanjem podjetja Agrokor in zagotavljanja varnosti slovenskih dobaviteljev kmetijskih pridelkov, hrane in pijač na relaciji do podjetja Mercator d.d.

O pametni digitalizaciji MSP 16. maja

Letošnji Vrh malega gospodarstva bo 16. maja na Gospodarskem razstavišču.

Končno v osnovnih šolah tudi o podjetnosti

Na podlagi vseh prizadevanj GZS za vključevanje podjetnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, karierne orientacije in podjetništva v programe izobraževanja, bo konzorcij, v katerem je tudi GZS, pripravil prijavo na razpis MIZŠ.

V kratkem lažje transportnim podjetjem v Avstriji

Zvezna vlada Avstrije bo v obravnavo v parlament posredovala novelo protidumpinške zakonodaje, ki naj bi poenostavila postopke ZKO prijave v transportu, zagotovila ločen pristop razpoložljivosti dokumentacije, in določitev kontaktne osebe za izvajalce storitev na področju transporta.

Stališče UO Združenja za promet do 2. tira

Upravni odbor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije je na svoji redni seji dne 05.03.2017, obravnaval obe predlagani zakonski rešitvi za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper, ki sta bili vloženi v Državni zbor RS.

Smo pred plazom novih plačnih zahtev?

Vladni urad kar za petino bolj optimističen od mednarodnih inštitucij.

Brexit: Funt je najbrž že dosegel dno

Ponovna uvedba carin na uvoženo blago, necarinske ovire, zapletena pravila in postopki, ki bodo povzročali dodatne stroške, … je le nekaj nevarnosti, s katerimi se bodo lahko soočala evropska podjetja pri poslovanju z Otokom po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in severne Irske (v nadaljevanju Združeno kraljestvo) iz EU.