Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Nov izobraževalni center v Postojni

V Postojni so odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST). Gre za investicijo, vredno 2 mio evrov, pri kateri je GZS sodelovala od začetka.

Obdelava bioloških odpadkov mora ostati tržna dejavnost

Na GZS smo presenečeni, da je v predlogu novele zakona o varstvu okolja obdelava bioloških odpadkov iz gospodinjstev predvidena kot obvezna lokalna gospodarska javna služba.

Konferenca o dobrih praksah

28. in 29. septembra, bo na GZS v organizaciji Zbornice elektronske in elektro industrije konferenca »Dan najboljše prakse 2017«.

Nepremičninska kolektivna pogodba velja za vse upravnike

GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je uspelo s pobudo za ugotovitev razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320

Septembra izplačila raziskovalcem

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 so bile podpisane pogodbe z upravičenci, sredstva pa razdeljena.

Magna ne sme biti poligon za obračunavanje

Cilj morajo biti delovna mesta v sodobni tovarni, ob upoštevanju visokih standardov varovanja okolja, ne pa sovražni govor in žalitve.

Investicija v drugi tir je strateškega pomena

GZS podpira vladni projekt izgradnje drugega tira, obenem pa od zdajšnje in naslednjih vlad pričakuje transparentno, kakovostno in racionalno izvedbo, s ciljem čim manjše obremenitve javnih financ oziroma davkoplačevalcev.

Magna: priložnost za partnerski okoljski monitoring

GZS poziva morebitne pritožnike, naj sprejmejo ponudbo Magne Steyr o okoljskem monitoringu in naj ne ogrožajo investicije. S tem bi v Sloveniji lahko razvili pomemben okoljevarstveni standard.

Digitalizacija za MSP

V okviru agend GZS za digitalizacijo je bil prav na GZS v začetku julija organiziran prvi forum Slovenske digitalne koalicije (SDK) – digitalna.si.

Umaknjen diskriminatorni razpisni pogoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je še pred kratkim v razpisih uporabljalo sporni »izključitveni« pogoj, po katerem prijavitelji, zaradi neupravičene uporabe sredstev, niso smeli biti v sporu z MGRT ali s SPIRIT v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis, in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča.