Stališča in komentarji


ABC tablice za prevoznike

Člani GZS Združenja za promet bodo v decembru, glede na vloge, prejeli ABC tablice v brezplačno uporabo, in sicer 1.736 kosov za R4 razred vozil in 664 kosov za razred R3.

Arhiv: Tudi farmacija z olajšavami

26 novih ponudb za člane GZS

V septembru in oktobru se je 26 podjetij odločilo za posebno ponudbo članom GZS.

Tveganje na delovnem mestu? Ne, hvala.

Tri nova, brezplačna interaktivna orodja za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu lahko slovenskim pekom, mesarjem in trgovcem prihranijo skupaj do 1,5 mio EUR.

Večji nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami

GZS se je zavzemala za večji nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami z novim zakonom o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic. Gre za poostren nadzor nad delovanjem zunanjih izvajalcev kolektivnih organizacij, določbe o posebni reviziji poslovanja kolektivne organizacije in jasne določbe o pravicah manjšine imetnikov oziroma članov pri nadzoru in pravicah upravljanja.

Pravilnik za kvalitetno upravljanje nepremičnin

UO Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je sprejel Pravilnik o certifikatu Zaupanja vreden upravnik.

Umaknili vlogo vodje gradnje

V okviru dosedanjih prizadevanj za boljšo zakonsko ureditev položaja gradbenih in inženiring podjetij so gradbene in inženirske zbornice oziroma združenja pri GZS dosegli, da je predlagatelj novega Gradbenega zakona umaknil izjemno sporno vlogo vodje gradnje in se vrnil na izhodišče, kot ga postavlja Zakon o graditvi objektov.

90 milijonov za razbremenitev plač, toda …

Državni zbor RS je dokončno potrdil sveženj davčnih sprememb, imenovanih davčno prestruktururanje.

Poenostavljeno letno poročanje AJPES-u

GZS-Zbornica računovodskih servisov je na podlagi pobud svojih članov nekaj let opozarjala AJPES na možno poenostavitev oddajanja letnih poročil.

Rešitve težav na Severnem Primorskem

GZS-OZ za Severno Primorsko je pripomogla k izboljšanju infrastrukture za gospodarstvo