Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Razpis za kadrovski razvoj 1.200 zaposlenih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v začetku julija objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Zanj so si prizadevali v GZS-Združenju lesne in pohištvene industrije.

Formula za kakovost pri javnem naročanju. Končno!

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, verzija 1.0.

4 mio € prihranka pri trošarinah za električno energijo za porabnike z letno porabo > 10.000 MWh

1. 7. 2016 je bil objavljen novi Zakon o trošarinah ZTro-1 (Ur.l. št. 47/2016).

Podjetništvo, inovativnost in internacionalizacija v ključnem zakonu

Sredi junija je bila v Državnem zboru RS sprejeta novela zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sprejeta.

Začasen umik ratifikacije »unitarnega patenta«

GZS je dosegla začasen umik Zakona o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente, s katerim bi Slovenije pristopila k sistemu enotnega evropskega patenta, t.i. unitarni patent.

Na Gorenjskem več kadrov za gospodarstvo

Območna zbornica Gorenjska (OZG) je podprla predlog ŠC Škofja Loka, da bi za šolsko leto 2016 /17 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odprlo tri dodatne oddelke, in sicer za programe mizar, orodjar in strojni tehnik.

Podpora oživitvi mestnih središč

Država bo prek Spirita sofinancirala promocijske aktivnosti za podporo in razvoj drobnega gospodarstva v mestnih središčih, v sodelovanju z GZS - Podjetniško trgovsko zbornico, vodstvi lokalnih občin ter turizmom. Na mednarodni konferenci, ki jo bo organizirala PTZ, bodo predstavljene dobre prakse in povezave med slovenskimi in tujimi občinami, kot tudi med slovenskimi in tujimi podjetniki, ki delujejo v mestnih središčih.

Z odgovornejšim upravljanjem do četrt milijarde

Slovenija je pridobila 12 mest na lestvici IMD v zadnjih 2 letih (2016/2014), kar je predvsem posledica znižanja javno-finančnega primanjkljaja oziroma bolj odgovornega upravljanja države.

Pooblaščeni ocenjevalci še naprej pristojni za kulturno dediščino

Državni zbor je 19. aprila letos sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D).

Manj bremen pri okoljevarstvenih dovoljenjih

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (Uradni list RS, št. 30/16), s katerim se odpravlja časovna omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj.