Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Nižje trošarine

Vlada je pred prazniki sprejela novelo Zakona o trošarini (ZTro-1), v kateri je upoštevala predlog GZS in trošarino za elektriko za porabnike z letno porabo >10.000 MWh znižala iz 3,05 € / MWh na 1,8 €/ Mwh.

Končno omejeno trajanje bančne garancije za odpravo napak

Na vladi je bila 7.4. 2016 sprejeta spremenjena Uredba o finančnih zavarovanjih v javnem naročanju, ki v 8. členu prinaša novo omejitev javnim naročnikom pri njihovih zahtevah za bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Nepremičnine bodo ocenjevali pooblaščeni ocenjevalci

Skladno z določbami Zakona o revidiranju (ZRev) so za ocenjevanje vrednosti nepremičnin pristojni zgolj pooblaščeni ocenjevalci.

600.000 evrov za design menedžment

Direktorat za lesarstvo bo za pilotno nadaljevanje projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu (KOCles 2.0), v katerega bo sistematično vključen tudi design menedžment, namenil 600.000 evrov v letih 2016 in 2017, poročajo iz Združenja lesne in pohištvene industrije..

Še 6 milijonov evrov za investicije v Pomurju

Pomurska gospodarska zbornica je sodelovala pri podaljšanju zakona za Pomurje za dve leti.

Gospodarstvu prihranili okoli 14 milijonov €

Začela je veljati nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Odgovornost ostaja na strani imetnika nevarnih odpadkov

Odgovornost za izdelavo ocene nevarnih odpadkov ostaja na strani imetnika odpadkov kot doslej in ne na strani prevzemnika.

5 pozitivnih signalov iz vlade

Vlada RS se je pred 12 dnevi s sklepom opredelila do predlogov iz Manifesta industrijske politike.

Prva rešitev za konično tarifo

Na pobudo jeklarske industrije, pri čemer je sodelovala tudi GZS, je Agencija RS za energijo posegla v razmerje stroška omrežnine glede na doseženo obračunsko moč oziroma preneseno električno energijo.

Preprečili 8 mio dodatnih stroškov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po posredovanju Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS umaknilo predlog sprememb Stanovanjskega zakona.