Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


200 milijonov evrov novih posojil za podjetja z nahrbtniki

Gospodarsko ministrstvo je s SID banko pripravilo program financiranja malih in srednjih podjetij, ki imajo zdrava jedra, a težave z odplačevanjem dolgov.

50-odstotni bonus za člane ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu.

Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja

25. decembra 2015 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 103/15), s katero se v slovenski pravni red prenaša del vsebine direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah.

Prednosti nove kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V novi kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti je med najpomembnejšimi dogovor o prerazporeditvi obsega letnega delovnega časa na 12 mesecev.

Nižji stroški zemljišč v Novi Gorici

Na Območni zbornici Severne Primorske so z Mestno občino Nova Gorica dosegli dogovor, da se zniža obremenitev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za segment gospodarstva, industrijskih in skladiščnih dejavnosti.

Premiki v novih kolektivnih pogodbah

V večini od novih ali prenovljenih kolektivnih pogodbah dejavnosti (KPD), ki so bile podpisane, lani, predlani in v letu 2013, so dodatni premiki v korist delodajalcev predvsem na področju dodatka za delovno dobo – v sedmih KPD.