Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Podpora digitalizaciji malih in srednjih podjetij

Podpora celotnemu RR procesu: programi za povezovanje gospodarstva in znanosti, ki izhajajo iz strategije pametne specializacije naj pokrivajo TRL 1-9

Trenutni trend na področju R&R dejavnostjo je zniževanje sredstev. Ta trend je treba obrniti.