Stališča in komentarji


Arhiv: Kam bi radi, da pelje vlak?

Hočemo več, je odmevalo na ulicah na začetku leta s strani sindikatov javnega sektorja. Ker je gospodarska rast visoka, ker je v proračunu več denarja, ker … preprosto, ta del hočemo zase. Tako je bila argumentirana zahteva po milijardni povišici. Ne z boljšim servisom, ne z večjo učinkovitostjo, ampak s tem, da nekateri to lahko izsilijo.

Arhiv: Predlogi gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja predloge gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlad. ki bodonaslovili 4 ključna področja: kadrovska vrzel, poslovno okolje, davčni sistem in strukturne reforme.

Arhiv: Emisije snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav: nova uredba dosledneje sledi direktivi

Pri pripravi uredbe so bile upoštevane pripombe GZS iz javne razprave.

Arhiv: GZS apelira k čimprejšnji realizaciji 3. razvojne osi

Gospodarska zbornica Slovenije podpira vse aktivnosti v podporo uresničitvi celotne 3. razvojne osi. Izgradnja sodobne prometnice je vitalnega pomena za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj ob celotnem severnem kraku, zato sta v prizadevanjih za čim prejšnjo realizacijo severnega kraka 3. razvojne osi tesno povezani sosednji regiji - savinjsko-šaleška in koroška. Na tem območju živi dobrih 130.000 prebivalcev, upravičenih do enakopravnega in celovitega razvoja v primerjavi z ostalimi regijami v Republiki Sloveniji. Gre za močno gospodarsko bazo države, saj obe regiji, za kateri je značilna izrazita izvozna usmerjenost, letno ustvarita preko 4 mrd evrov prometa.

Arhiv: Digitalizacija logistike DIGILOG.Si

Na podlagi napovedi o izvedbi digitalizacije v logistiki smo v okviru GZS-Združenja za promet začeli z realizacijo plana vzpostavitve enotne vstopne točke na področju logistike.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so osmo leto zapored dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Arhiv: Razširjena veljavnost KP na vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost vozniških šol

GZS – Podjetniško trgovska zbornica je uspela s predlogom razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva za dejavnost vozniških šol.

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 je bilo konec leta 2017 oziroma v začetku 2018 vzpostavljen Digital Inovation Hub Slovenia.

Arhiv: Ob robu zahtev javnega sektorja: enačba se ne izide

Sistem, v katerem mora čedalje manj aktivnega prebivalstva (vsako leto 8.000 manj) ustvarjati sredstva za rastoče skupine upokojenih (616.000), zaposlenih v javnem sektorju (177.000) in še vedno visoke številke brezposelnih (88.000), preprosto ni vzdržen. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc: »Bistveno vprašanje ni več, koliko podjetij bo uspelo prenesti še višje stroške obdavčitve in ostati mednarodno uspešnih, ampak koliko mladih bo še pripravljeno pristati na zanje tako neugodnem medgeneracijskem dogovoru.«

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 se nadaljuje izgradnja informacijske avtoceste za gospodarstvo.