Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Digitalizacija logistike DIGILOG.Si

Na podlagi napovedi o izvedbi digitalizacije v logistiki smo v okviru GZS-Združenja za promet začeli z realizacijo plana vzpostavitve enotne vstopne točke na področju logistike.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so osmo leto zapored dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Arhiv: Razširjena veljavnost KP na vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost vozniških šol

GZS – Podjetniško trgovska zbornica je uspela s predlogom razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva za dejavnost vozniških šol.

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 je bilo konec leta 2017 oziroma v začetku 2018 vzpostavljen Digital Inovation Hub Slovenia.

Arhiv: Ob robu zahtev javnega sektorja: enačba se ne izide

Sistem, v katerem mora čedalje manj aktivnega prebivalstva (vsako leto 8.000 manj) ustvarjati sredstva za rastoče skupine upokojenih (616.000), zaposlenih v javnem sektorju (177.000) in še vedno visoke številke brezposelnih (88.000), preprosto ni vzdržen. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc: »Bistveno vprašanje ni več, koliko podjetij bo uspelo prenesti še višje stroške obdavčitve in ostati mednarodno uspešnih, ampak koliko mladih bo še pripravljeno pristati na zanje tako neugodnem medgeneracijskem dogovoru.«

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 se nadaljuje izgradnja informacijske avtoceste za gospodarstvo.

Arhiv: Nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov

Združenje lesne in pohištvene industrije je po večletnih prizadevanjih uspelo - v sodelovanju z MKGP in družbo Slovenski državni gozdovi - zagotoviti nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov.

Arhiv: Register podjetij z dodano vrednostjo

Gospodarska zbornica Slovenije je oblikovala predlog za pospešitev zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo, kar je v skladu z dokumentom Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25.

Arhiv: Ureditev delovnega časa trgovin

Sprejet Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa.

Arhiv: Denaturacija alkohola

Slovenija je uspela uveljaviti možnost določitve (daljšega) prehodnega obdobja v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1112 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine.