Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Ureditev delovnega časa trgovin

Sprejet Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa.

Arhiv: Denaturacija alkohola

Slovenija je uspela uveljaviti možnost določitve (daljšega) prehodnega obdobja v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1112 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine.

Arhiv: Preprečeno kopičenje oz. neprevzemanje odpadne komunalne embalaže

Vse od leta 2009 so se komunalna podjetja srečevala s problemom, da v zadnjem četrtletju tekočega leta družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso hotele prevzemati ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže.

Arhiv: Javni : zasebni sektor

Zahteve sindikatov javnega sektorja v višini 1 mrd EUR bi, če se uresničijo, pomenile za četrtino višjo maso plač v javnem sektorju od sedanje. To bi povzročilo ali kršenje fiskalnega pravila, ki je zapisano v ustavi, ali pa - v primeru njegovega spoštovanja - krčenje drugih postavk, kot so investicije in socialni transferji.

Arhiv: Javni sektor: v enem letu toliko kot v desetih

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju* povečala za milijardo evrov, kar je bistveno več kot v gospodarstvu. Prav toliko so vredne aktualne zahteve v javnem sektorju. Te so naravnane izrazito v korist ene skupine in na škodo vseh državljanov in zaposlenih v gospodarstvu. Masa plač v javnem sektorju je v Evropi povprečno za 550 mio EUR nižja od sedanje (pri enaki stopnji razvitosti).

Arhiv: Višje neto plače za vse, ne zgolj za javne uslužbence

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju* povečala za milijardo evrov, kar je bistveno več kot v gospodarstvu. Enako velja za povprečno bruto plačo. Število zaposlenih se je v tem obdobju v javnem sektorju povečalo za 20.000, za razliko od gospodarstva, kjer se je skrčilo za 31.000. Namesto vnovičnih dvigov plač v javnem sektorju bi moral biti cilj vlade splošno znižanje obdavčitve stroškov dela, kar bi koristilo vsem zaposlenim – tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

Memorandum o Razvojnem partnerstvu 2018-25

Na GZS smo zbrali vse dodatne predlog za Razvojno partnerstvo 2018-25 z Vrha slovenskega gospodarstva 2017.

Preprečili 100 mio € dodatnih davščin

Združenje za promet pri GZS je preprečilo, da bi se strošek za voznika, ki je na vožnji npr. 25 dni v tujini povečal za okoli 940 evrov mesečno.

12 mio razbremenitve pri nagradi za poslovno uspešnost

Ocenjujemo, da razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost pomeni okoli 12 mio EUR prihranka za gospodarstvo.

Začasne napotitve: preprečitev višjih obremenitev

GZS in ŠGZ sta preprečila višjo obremenitev povračila stroškov v zvezi z nastanitvami v primeru začasnih napotitev v tujino.