Zbornica računovodskih servisov

Kongres izvajalcev računovodskih storitev


Kongres izvajalcev računovodskih storitev kot osrednji letni dogodek ZRS je namenjen pregledu in predstavitvi najpomembnejših sprememb v tekočem letu, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov.

Več na https://kongres-zrs.gzs.si