Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Prijava ocene škode zaradi poplav s strani gospodarstva - rok 1. september 2023

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo najkasneje do 1. 9. 2023.

  Ocena škode v gospodarstvu, ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

  Izpolnjen obrazec morajo upravičenci poslati na enega od dveh načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: gp.mgts@gov.si ali
  • po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«).

   

  UPRAVIČENCI DO POMOČI

  Upravičenci do pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. Imajo sedež v Republiki Sloveniji
  2. Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah
  3. So utrpeli naslednje vrste škode:
  • škodo na strojih in opremi in/ali
  • škodo nastalo zaradi uničenih zalog in/ali
  • škodo zaradi izpada prihodka (škodo prijavijo tudi tisti upravičenci, ki imajo izpad prihodka zaradi pretrganih oz. oteženih dobaviteljskih verig)

  Opozorilo: ocena škode na poslovnih stavbah ni vključena v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode).

  1. Ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje zaradi posledic poplave v avgustu 2023.

   

  OPOZORILA:

  • Oškodovanci, ki ne bodo posredovali ocene škode na priloženem obrazcu do roka za predložitev obrazcev, ne bodo upravičeni do predplačila in tudi ne do kasnejšega izplačila razlike sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (to pomeni skupaj s predplačili do največ 50 % oz. 60 % vrednosti dejanske škode).
  • Oškodovanec ne bo mogel uveljavljati višje dejanske škode, kot izhaja iz njegove ocene škode v gospodarstvu, ki je navedena na obrazcu, ki ga je posredoval ministrstvu. Posredovana ocena škode bo osnova za izdajo odločbe, izračun in izplačilo predplačila.
  • V tej fazi (za oceno škode in predplačilo) upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil.
  • V tej fazi se informativno zbira tudi ocena stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog, ki jo upravičenci opredelijo kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev.
  • Vsota sredstev, dodeljenih po ZOPNN, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, donacij ter sredstev, dodeljenih iz državnega proračuna in občinskih proračunov, ne more biti večja od dejanske škode. To pomeni, da ko s strani države, občine, zavarovalnice in drugih virov, oškodovanec prejme toliko sredstev (vključno z vrednostjo kredita) kot znaša vrednost dejanske škode, oškodovane ne more več dobiti dodatnih sredstev (ker bi to pomenilo, da je prejel več sredstev, kot znaša dejanska škoda).

   

  Več informacij na naslovu: Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023 | GOV.SI

  Navodila za izpolnjevanje poenostavljenega obrazca za oceno škode v gospodarstvu in vloge za dodelitev predplačila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/20230816-POPLAVE-avgust/NAVODILO-za-izpolnjevanje-obrazca-za-oceno-skode-poplave-2023.pdf

  Poenostavljen obrazec za oceno škode v gospodarstvu in vloga za dodelitev predplačila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/20230816-POPLAVE-avgust/OBRAZEC-z-izjavo-poplave-2023.docx

  Fotogalerija

   

  Arhivi