Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Uporaba potrjenih vezanih knjig računov obvezna od 31.1.2015 dalje

  Uporaba potrjenih vezanih knjig računov obvezna od 31. 1. 2015 dalje. Namen uvedbe vezanih knjig računov je ureditev področja gotovinskega poslovanja in doseganje večje transparentnosti pri tovrstnem poslovanju.

  Obrazec računa je univerzalen in je namenjen tako za zavezance, identificirane za namene DDV, kot za zavezance, ki niso identificirani za namene DDV. Zavezanci na obrazcu računa izpolnijo različne podatke (DDV, podatki kupca, klavzule, …)


  V skladu 6. členom ZDavP-2H (nov 31.a člen ZDavP-2) morajo vsi zavezanci, ki na podlagi davčnih (in drugih) predpisov vodijo poslovne knjige in evidence ter izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave (z revizijsko sledjo o izdanih računih) uporabljati knjigo vezanih računov.

  Stari obrazci niso več v veljavi. Uporaba teh je možna le pri brezgotovinskem poslovanju.

  Knjiga vezanih računov mora biti potrjena preko portala eDavki (takoj izpišete potrdilo) ali na izpostavi FURS – obrazec (velja po prejemu na FURS):

  http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sredisce/2015/Vloga_za_potrditev_vezane_knjige_racunov_osebno_na_financnem_uradu.pdf

  Plačilna kartica je tudi gotovina

  Po Zakonu se za gotovinsko plačilo šteje: »plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico,čekom ter druge podobne načine plačila«. Po tem pojasnilu bo moral račun iz vezane knjige torej dobiti tudi kupec, ki bo plačal s plačilno kartico, čeprav za to obliko plačila ostane zapis. Tudi, če je račun delno plačan z gotovino, mora biti v KVR.

  Limit pri gotovinskem poslovanju

  Najvišji znesek plačila za dobavljeno blago in storitve, ki ga sme pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, plačati z gotovino po ZDavP-2(36. čl. Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2) je 420 €.

  Najvišji dovoljeni znesek prejema gotovinskega plačila za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga in storitev v RS po ZPPDFT (37. čl. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT) je 5.000 €.

  Sankcije v primeru izdaje računa v nasprotju z zakonom ali nezagotovitve hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je do takšnih sprememb prišlo (31. a člena ZDavP-2), so globe od 1.500 € do 250.000 €. Za prekršek se sankcionira posameznike, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pravna oseba ter vse odgovorne osebe.

  Priporočamo imeti eno papirno knjigo za vsak slučaj na prodajnem mestu.

  Arhiviranje knjig vezanih računov je obvezno enako kot vsak dokumentacija, to je 10 let.

  Optimizacija

  Izbira med papirno vezano knjigo računov ali uporabo ustreznega programa je enostavna na prodajnih mestih opremljenih z ustrezno opremo (računalnik, tiskalnik). Možen je najem programa (mesečna, letna pogodba). Ob dostopnosti interneta je možen dostop do programske aplikacije na serverju računovodskega servisa. Običajno je stroškovno to optimalna rešitev. Računovodski servis ima podatke za prenos v glavno knjigo dnevno na voljo.

  Za vsako dejavnost, predvsem delo na terenu ali manjše število kupcev, pa je knjiga vezanih računov edina izbira.

   

   

  KNJIGA VEZANIH RAČUNOV (31.a člen ZDavP-2)

  Fotogalerija

   

  Arhivi