Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanja Pomladni veter 2016

  Priznanje "Pomladni veter" bo letos že tretje leto zapored GZS-Podjetniško trgovska zbornica podelila ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki je po mnenju  članov GZS  največ prispeval pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Priznanje lahko prejmejo  posamezniki, podjetniki in podjetja ter druge osebe javnega in zasebnega prava za svoj prispevek k razvoju podjetništva (zbornice, združenja, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, grozdi,  javne agencije, lokalne skupnosti idr.).  

  Priznanje se podeljuje ob upoštevanju prispevkov k spodbujanju podjetništva predvsem z naslednjimi aktivnostmi, ki posamično in v kombinaciji predstavljajo tudi merila za podelitev  Priznanja:  

  • predlaganje ukrepov za ustvarjanje pozitivne podjetniške klime z odpravo administrativnih ovir in oblikovanje prijaznega ekonomskega in pravnega podjetniškega okolja;
  • prispevek z zamislimi in predlogi za večje vključevanje mikro in malih podjetij v aktivnosti v iniciative za povečanje njihove poslovne internacionalizacije;
  • zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetnika;
  • predano trajnejše delo v organih in delovnih telesih;
  • zgled dobre prakse pri vnašanju menedžerske in tehnološke inovativnosti pri vodenju in rasti malih podjetij;
  • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo zaposlenih v podjetju ter vključevanje podjetja v dualne oblike izobraževanja z nudenjem kvalitetne delovne prakse in spremljanjem mladih v njihovem poklicnem in drugem strokovnem izobraževanju različnih ravni zaradi  možnosti poznejše zaposlitve;   
  • oblikovanje in izvajanje izvirnih praktičnih programov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo;
  • spodbujanje različnih oblik dostopa mikro in malih podjetij do informacij s področja pravnega okolja in iniciativ za ustvarjanje poslovnih priložnosti;
  • spodbujane sodelovanja velikih podjetij z domačimi mikro, malimi in srednjimi podjetji, še posebej na področju izvoza;
  • pomoč start-up-om pri realizaciji poslovnih idej z ustreznimi poslovnimi načrti; 
  • spodbujanje inovativnosti in hitrejšega prenosa podjetniških inovacij v prakso;
  • spodbujanje prehoda v redne zaposlitve, samozaposlovanje ter socialnega podjetništva;

  Vaše cenjene predloge pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 14. marca 2016, na e-naslov ptz@gzs.si. Med zbranimi predlogi bo po  Komisija za priznanje Pomladni veter izbrala zmagovalca, ki bo razglašen na 3. Konferenci za mala in srednja podjetja, ki bo 5. aprila 2016, na GZS.

  Komisija za priznanje Pomladni veter pri GZS PTZ

  Fotogalerija

   

  Arhivi