Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Promocija zdravja na delovnem mestu - Smernice Ministrstva za zdravje

  Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, govorijo predvsem v smeri zmanjšanja dodatnega administrativnega bremena podjetjem, predvsem, mikro, malim in srednjim. Po vsebini pa seveda to lahko pomeni tudi veliko pozitivnih učinkov, ki izvirajo iz takšnih aktivnosti (manjša bolniška odsotnost, večje zadovoljstvo in motivacija na delovnem mestu, boljša organizacija dela). Gre za uradno besedilo predloga, ki pa še ni sprejet in je možno, da bo še modificiran v manjšem delu. Ampak v svojem bistvu, in to kar zadeva člane, pa se ne bo spreminjalo. Torej pravne podlage, izhodišča, način in pristop. 

  Možne sankcije za delodajalce:

  76. člen /zakona o varnosti in zdravju pri delu) (prekrški delodajalca)

  (1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:

  ne sprejme ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen);  ( V praksi to pomeni, da mora imeti podjetje pravilnik o preprečevanju mobinga na delovnem mestu).

  V ta namen predlagamo, da si ogledate interaktivni spletni portal in predavanja, ki so objavljena na ZRNOZDRAVJA. http://zrnozdravja.si/, posebej pa si oglejte tudi obveznosti delodajalcev na: http://zrnozdravja.si/asset/DntdoLpfh6Dkims7o.

   

  V Sloveniji smo dobili prva štiri brezplačna orodja za pripravo ocene tveganja za varnost in zdravje v delovnem okolju. Narejena so za mala podjetja, ki so pogosto težko kos predpisom iz varstva pri delu. Objavljena orodja OiRA lahko najdete na spletni strani slovenskega portala za varnost in zdravje pri delu: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi