Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Nakupi preko spleta in uvedba Direktive 2011/83/EU v slovensko zakonodajo

  Ob izvajanju ene izmed temeljnih svoboščin - prostega pretoka blaga in storitev po celotnem območju Unije, ter vedno bolj razvitega nakupovanja preko interneta, telefona in pošte, je bila zaradi varstva potrošnikov sprejeta nova direktiva o pravicah potrošnikov.

  Ker področje potrošnikovih pravic na ravni Unije ureja več različnih direktiv, prav tako pa so države članice posamezna vprašanja reševala različno, je bila nova Direktiva 2011/83/EU sprejeta prav zaradi odprave nedoslednosti pravil ter s tem doseganju visoke ravni varstva potrošnikov.

  Direktiva se uporablja za vse pogodbe, ki jih med seboj sklepajo trgovci in potrošniki (tudi pogodbe za dobavo vode, plina, električne energije ali daljinskega ogrevanja), ne pa tudi za druge pogodbe (pogodbe o zaposlitvi, gospodarske pogodbe itd.). Določena so pravila o tem, kaj morajo vsebovati posamezne pogodbe: tako direktiva v II. poglavju opredeljuje informacije za potrošnike, ki jih mora vsebovati pogodba, ki ni bila sklenjena na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov; v III. poglavju pa informacije, ki jih mora vsebovati pogodba, ki je bila sklenjena na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov.

  Slovenija bo morala v svoj nacionalni pravni red Direktivo prenesti do 13. decembra 2013, zato že sedaj pozvamo člane, da podajo morebitne pripombe.

  Fotogalerija

   

  Arhivi