Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Operativni postopki prijave na razpis v okviru 7.okvirnega programa, 4. in 11.04.2011

  Ugodnost za člane GZS 
    Popust za člane GZS
    

  Gospodarska zbornica Slovenije in Pro-Eco d.o.o. vas vabita na delavnici

  Operativni postopki prijave na razpis v okviru 7. operativnega programa

  delavnici bosta 4. in 11. aprila 2011 na Gospodarski zbornici Slovenije,
  Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana B/1. nadstropje,
  s pričetkom ob 9. uri in zaključkom ob 16. uri

  Ugotavljamo, da imajo slovenska podjetja zadržek pred sodelovanjem na javnih pozivih centraliziranih programov. Iz tega razloga želimo na Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju s podjetjem Pro-Eco organizirati spomladanski modul 2. delavnic, v okviru katerih bomo podjetjem posredovali specifična znanja s področja pridobivanja nepovratnih sredstev. Na 1. delavnici spomladanskega modula se bomo osredotočili na pregled konkretne razpisne dokumentacije enega od odprtih razpisov 7. okvirnega programa. Nadaljevali bomo (2. delavnica) z natančno pripravo finančnega načrta, obrazložitvijo upravičenih stroškov in samim poročanjem Evropski komisiji v okviru 7OP. Udeleženci delavnic boste pridobili konkretna znanja, ki jih boste lahko uporabili pri pripravi celotne projektne dokumentacije, pri vodenju in poročanju organu upravljanja.

  PODROBEN OPIS POSAMEZNE DELAVNICE

  1. PREGLED IN RAZLAGA ODPRTEGA RAZPISA V OKVIRU 7 OKVIRNEGA PROGRAMA

  Na prvi delavnici bomo podrobno predstavili način kandidiranja na aktualni javni poziv enega od centraliziranih programov. Zaradi heterogenosti in večjega števila možnosti za sodelovanje s strani podjetji, smo izbrali 7. okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (7OP), ki je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi. Sestavljen je iz programov Sodelovanje, Zmogljivosti, Zamisli, Človeški viri in posebnega programa Jedrske raziskave oz. Euratom. V finančni perspektivi 2007 – 2013 je zanj namenjenih 53,2 milijardi EUR, kar je 63% več kot jih je imel na razpolago njegov predhodnik – 6OP. V okviru programa lahko sodelujejo poleg univerz, raziskovalnih središč, večnacionalnih korporacij, javnih uprav in posameznikov tudi mala in srednje velika podjetja (MSP).

  Podjetjem želimo pokazati, da je sodelovanje v mednarodnih projektih na centralizirani strani v mnogih točkah bolj enostavno kot v primeru kandidiranja na slovenske javne razpise. Tako bomo skupaj natančno pregledali tisti aktualni razpis 7OP, ki bo najbolj ustrezal ciljni skupini udeležencev. Osredotočili se bomo na vse sestavne dele razpisne dokumentacije in sicer na:

  • obvestilo o razpisu,
  • delovni program,
  • priročnik za prijavitelje,
  • projektno dokumentacijo, ki jo je potrebno izpolniti,
  • prioritete,
  • upravičene aktivnosti,
  • izločitvene kriterije,
  • evalvacijski vprašalnik,
  • kontrolni seznam,
  • angleške izraze, s katerimi imamo včasih težave pri samem prevodu,
  • način oddaje elektronske prijave ter
  • način komuniciranja z Evropsko komisijo.

  2.PRIPRAVA FINANČNEGA PLANA V OKVIRU 7OP IN POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI

  Finančni plan je obvezen sestavni del vsakega projektnega predloga. Od njegove natančnosti je odvisna izvedba projekta in poročanje. Ugotavljamo, da se prijavitelji ne zavedajo pomembnosti natančne priprave finančnega načrta. Velikokrat je le-ta pripravljen »na prst«, kar v sami izvedbi projekta pripelje do težav. Prav tako je močno oteženo poročanje. 7OP ima natančna navodila, kako pripraviti finančni načrt, katere so vrste upravičenih stroškov in kako izračunavamo indirektne stroške.Prav tako obstajajo pravila glede višine sofinanciranja posamezne vrste aktivnosti.

  Na delavnici bomo:

  • pripravili primer finančnega načrta namišljenega projekta z vsemi sestavnimi deli,
  • razdelili direktne in indirektne stroške,
  • naredili primer kalkulacije stroškov dela na projektu v odnosu do namišljenih delovnih paketov,
  • naredili izračun sofinanciranja v odvisnosti od vrste delovnega paketa in upoštevali morebitne druge stroške,
  • predstavili zakonitosti poročanja Evropski komisiji,
  • predstavili obrazce za poročanje,
  • pogledali, kako vodimo projekt na stroškovnem mestu,
  • pogledali, katere dokumente moramo hraniti za dokazovanje upravičenosti nastalega stroška ter
  • pogledali, kdaj poročamo EK.

  Če menite, da imate na področju nepovratnih sredstev dovolj splošnega znanja in zato stremite k poglobljenemu in fokusiranemu pridobivanju informacij, potem se udeležite ene ali obeh delavnic spomladanskega modula GZS v sodelovanju s podjetjem Pro - Eco.

  Udeležence delavnic naprošamo, da s seboj prinesejo prenosni računalnik.

  Kotizacija za udeležbo na eni delavnici znaša 270 evrov za posameznega prijavljenega udeleženca (DDV je vključen v ceno), člani GZS imajo popust in s popustom kotizacija znaša 135 evrov (DDV je vključen v ceno). Za udeležbo na obeh delavnicah velja 10 % popust. Kotizacija se plača ob prijavi na TRR GZS 02924-0017841495, sklic 1510-82.

  Vljudno vabljeni, da se delavnic udeležite in vaš interes potrdite z izpolnjeno prijavnico in potrdilom o plačilu kotizacije. Oboje pošljite najkasneje do 30. marca 2011 po elektronski pošti na naslov masa.repez@gzs.si. Prijave bomo sprejemali do 30. marca oz. do zasedenosti prostih mest.

  Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu masa.repez@gzs.si.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi