Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Konec decembra objavljena kar dva razpisa Slovenskega podjetniškega sklada v skupni višini 80,5 mio EUR

  Zadnji dan v letu je Sklad v Uradnem listu RS objavil kar dva javna razpisa in sicer Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2010) v skupni višini 70,5 mio EUR, od tega 62 mio EUR garancij in 8,5 mio EUR subvencij obrestnih mer. S pomočjo Ministrstva za gospodarstvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj bo Slovenski podjetniški sklad aktivno sodeloval pri sprostitvi kreditnega krča v segmentu malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji tudi v letu 2010. Naj ponovimo, omenjene garancije in subvencije obrestnih mer so namenjene bančnim kreditom, ki jih izdajajo sodelujoče banke, z njimi pa podjetja financirajo čista obratna sredstva (max. višina  kredita v primeru čistih obratnih sredstev je lahko 200.000 EUR) in investicije (max. višina kredita v primeru izvajanja investicij je 1,5 mio EUR). Podjetja bodo lahko prijave na Sklad pošiljala vse do porabe sredstev, Sklad pa bo sprotno, 1x mesečno  izvedel odpiranje vlog. Prvo odpiranje vlog bo konec meseca februarja 2010.

  Drugi razpis – Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero (P1TP 2010) je Sklad objavil v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v skupni višini 10 mio EUR. Omenjene garancije bodo na voljo podjetjem za zavarovanjem bančnih kreditov, ki so namenjeni financiranju zahtevnejših tehnoloških projektov v podjetjih, prednost pa bodo imela spin-off podjetja (podjetja, ki tesno sodelujejo z institucijami znanja). Bančni krediti bodo tudi v okviru tega kredita imeli nižjo obrestno mero od tržne.

  Samo v letu 2009 je Slovenski podjetniški sklad z garancijami pomagal 450 podjetjem in odobril preko 83,5 mio EUR garancij in subvencij obrestnih mer.

  Fotogalerija

   

  Arhivi