Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Podpisana nova Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva

  Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva ima svojo tradicijo od leta 1991, saj je ena prvih, ki so bile sklenjene v gospodarskih dejavnostih. Sedaj še vedno veljavna je bila podpisana konec leta 1999 in je predstavljala dobro podlago za urejanje razmerij pri manjših delodajalcih, ki so člani GZS-PTZ, pravnemu nasledniku takratnega Združenja drobnega gospodarstva. Pogajanja so potekaladobro leto dni, po predhodnih pripravah obeh strani in na pobudo sindikalne strani.

  Stranki kolektivne pogodbe sta izhajali pri prenovi le-te na novi zakonodaji, ki je bila v tem času sprejeta, prav tako pa na dejstvu, da gre za edino kolektivno pogodbo v sistemu GZS, ki posebej ureja razmerja pri manjših delodajalcih, ki so člani te zbornice. Tako sta v besedilo vključili nekatere novosti, kot so npr. urejanje delovnega razmerja za določen čas tudi za dalj časa kot omejuje zakon, v primerih, ko gre za projektno delo, na novo sta uredili možnost pripravništva ter uvajanja v delo. Posebno skrb sta stranki posvetili reševanju sporov - kolektivnih in individualnih. Tako je to prva kolektivna pogodba po noveli Zakona o delovnih razmerjih v letu 2007, ki ureja možnost nesodnega reševanja individualnih delovnih sporov z arbitražo in mediacijo.

  Tarifna priloga h kolektivni pogodbi obsega na novo opredeljene višine prejemkov iz delovnega razmerja in je sklenjena za dve leti, z avtomatičnim podaljšanjem, če ni sklenjena nova. Tudi dejstvo, da je kolektivna pogodba sklenjena za nedoločen čas, priča o potrebi po obstoju take kolektivne pogodbe za člane GZS-PTZ, kakor je ocenil tudi Upravni odbor GZS-PTZ, ki je na svoji redni seji 5. oktobra 2010 dal pristanek k podpisu na novo izpogajane kolektivne pogodbe.

  Kontaktna oseba za dodatne informacije:
  Metka Penko Natlačen, samostojna svetovalka, Pravna služba GZS
  (01)58-98-183, metka.penko@gzs.si

  Besedilo sprememnjene kolektivne pogodbe najdete v prilogi.  V veljavo bo stopila po objavi v Uradnem listu RS, o čemer vas bomo naknadno še obvestili.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi