Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: 1. letno srečanje proizvodnih podjetij drobnega gospodarstva, 04.03.2010

  Podjetniško trgovska zbornica (GZS-PTZ) organizira 1. letno srečanje proizvodnih podjetij drobnega gospodarstva, ki bo v četrtek, 04. marca 2010 ob 13.00 na GZS, Dimičeva 13, dvorana C.

  Program:

  13:00 - 13:10 
  Pozdravni nagovor
  mag. Vida Kožar, direktorica Podjetniško trgovske zbornice 

  13.10 - 14.00
  Dobre proizvodne prakse
  Ne le preživetje, cilj naj bo uvrstitev med najboljše!
  Leon Košir, Virun

  14.00 - 14.10
  Razprava in vprašanja

  14.10 - 14.30
  Odmor z osvežitvijo in mreženje med udeleženci

  14.30 - 15.00
  Varstvo okolja v proizvodni dejavnosti – zakonodajne zahteve
  Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja pri GZS

  15.00 - 15.45
  Črpanje nepovratnih sredstev EU, Beno Štern, Pro-Eco

  Vsako prijavljeno podjetje ima možnost brezplačne distribucije promocijskega materiala svojega podjetja med udeležence.

  Kotizacija znaša za člane PTZ 15 EUR (DDV vključen), za ostale pa 25 EUR (DDV vključen).

  Prosimo, da kotizacijo poravnate pred srečanjem in jo nakažete na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 – 0017841495, sklic 2090-360. Prijavnico in potrdilo o plačilu  pošljite  na faks št. 01/5898-317.

  Dodatne informacije in prijave:GZS – Podjetniško trgovska zbornica,  tel. 01/5898-485, e-naslov: ptz@gzs.si.

  Vljudno vabljeni! 

  O predavateljih:

  Leon Košir je v podjetju VIRUN poslovni svetovalec za področje optimizacije delovnih procesov, vzpostavljanja procesa stalnih izboljšav in trajnostnega razvoja podjetij. Delovne izkušnje si je 14 let pridobival kot direktor proizvodno – tehničnih sektorjev v podjetjih REVOZ, Danfoss Trata, Hidria Perles, sedaj pa dela kot zunanji svetovalec v uglednih podjetjih. Največ praktičnih izkušenj ima z uporabo metodologij World Class Manufacturing, Lean Manufacturing, Performance Management, World Class Benchmarking, Balanced Scorecard ter udejanjanjem načel modela odličnosti EFQM v vsakodnevno delo. Končuje magistrski študij managementa, diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti za organizacijske vede in študiral management na IEDC Bled in DIEU na Nizozemskem.

  Beno Štern je direktor podjetja Pro-Eco. Je svetovalec, trener in avtor strokovnih gradiv s področja pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega vodenja evropskih projektov in izobraževanja odraslih. Študij menedžmenta s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA. Že osem  let se ukvarja s svetovanjem na področju pridobivanja nepovratnih sredstev iz evropskih in domačih virov. Beno Štern je avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih vodij evropskih projektov in ta koncept uvaja v lokalne skupnosti, podjetja in institucije. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot tudi vodenju evropskih projektov in izkušnje aktivno prenaša na svoje stranke v procesu strokovnega usposabljanja ali priprave projektov.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi