Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Vozniki začetniki bodo morali od 13.8.2010 dalje opraviti dodatno usposabljanje

  Ministrstvo za notranje zadeve je za upravne enote pripravilo pojasnilo v zvezi z iztekom prehodne določbe, na podlagi katere se bodo morali vozniki začetniki, ki bodo pridobili vozniško dovoljenje od 13.8.2010 dalje udeležiti dodatnega programa usposabljanja za voznike začetnike. Vsebina pojasnila je lahko tudi vodilo za vaše delo, na podlagi katerega boste lažje svetovali svojim kandidatom.

  Program usposabljanja, ki se ga morajo udeležiti vozniki začetniki vsebuje:

  •  vožnjo odličnosti, ki jo bodo izvajali učitelji vožnje v avtošolah;
  •  vadbo varne vožnje in
  • skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, kateri bodo izvajale osebe z ustreznimi dovoljenji v okviru pooblaščenih organizacij.

  Programa usposabljanja se mora voznik začetnik udeležiti v predpisanem zaporedju (drugi odstavek 140. člena ZVCP-1), in sicer:

  • prvega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja,
  • enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa po najmanj dveh mesecih od udeležbe na prvem delu vožnje odličnosti,
  • drugega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mesecih od udeležbe na enodnevni vadbi varne vožnje iz prejšnje alineje.

  Samo izvajanje vožnje odličnosti je natančneje določeno v Pravilniku o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 69/07), ki v 4. členu določa, da se vožnja odličnosti izvede dva krat v trajanju dveh učnih ur.

  Sicer pa posamezna vožnja odločnosti obsega:

  • razgovor, v katerem voznik začetnik določi cilj oziroma relacijo vožnje, ki jo skupaj z izvajalcem programa dokončno opredelita,
  • samostojno vožnjo voznika začetnika na dogovorjeni relaciji, kjer učitelj vožnje opazuje, kako se voznik pripravi na vožnjo, kako predvideva, opazuje, prilagaja hitrost vožnje….
  • analizo in oceno vožnje ter razpravo, kjer voznik začetnik opredeli svoja ustrezna ravnanja in kritične situacije, ki jih je zaznal med vožnjo ter poda lastno oceno vožnje, nato tudi izvajalec vožnje odličnosti opredeli ustrezna ravnanja voznika in kritične situacije ter poda analizo in oceno vožnje s priporočili za izboljšanje vožnje voznika začetnika. Pri tem izpostavi predvsem višje nivoje GDE matrike, da kandidat prepozna svoja ravnanja, sposobnosti in nagibe, ter da zna svoje napačne nagibe kontrolirati.

  Natančnejši opis vsebine, ki jo mora učitelj vožnje zajeti pri izvajanju vožnje odličnosti je opredeljen v prilogi1 Pravilnika o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa.

  Podatke o izvedenih vožnjah odličnosti boste vpisovali v karton voznika začetnika, ki ga bo voznikom izdala upravna enota skupaj z vozniškim dovoljenjem.

   

  Dodatne informacije:

  Do sedaj Vlada RS še ni določila cene, ki jo bodo pooblaščene organizacije zaračunale voznikom začetnikom za udeležbo na enodnevni vadbi varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

  Ministrstvo za notranje zadeve do sedaj še ni pooblastilo nobene organizacije, ki bi ta del programa izvajala.

  Za vse, ki vas zanima, kakšene pogoje bo morala izpolnjevati organizacija, ki bo želela pridobiti pooblastilo za izvajanje vadbe varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, prilagamo še povezavo na neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (Uradni list RS, št.: 70/07 in 103/09), ki jih določa.

   

  Hkrati vas obveščamo še, da novi Zakon o voznikih predvideva ukinitev obveznosti voznikov začetnikov, da se morajo udeležiti vožnje odličnosti. Vsebina končnega besedila Zakona o voznikih je sicer odvisna od tega kako bodo o njegovi vsebini razmišljali poslanci, ki naj bi zakon sprejeli predvidoma do konca tega leta.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi