Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

  Na podlagi 6. točke 15. člena Zakona o trošarinah - ZTro (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12 in 32/14) nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena (DPC) cigaret. Zaradi navedenega so osebe, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne v skladu s četrtim odstavkom 35.a člena ZTro na dan pred spremembo DPC cigaret opraviti popis cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter carinskemu organu predložiti zapisnik o popisu cigaret ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade v plačilo 60. dan po opravljenem popisu.

  V zvezi z navedenim vam sporočamo, da smo prejeli obvestilo o spremembi DPC cigaret, ki jo je v skladu z desetim odstavkom 51. člena ZTro prijavila družba Tobačna Ljubljana, d.o.o.. Razpredelnica s starimi in novimi DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani http://www.carina.gov.si/si/ostale_dajatve/trosarine/trosarinski_izdelki_in_zneski_trosarin/

  Glede na to, da se bodo DPC omenjenih cigaret spremenile 16. 12. 2014, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 15. 12. 2014 in carinskemu organu dostaviti obračun razlike trošarine do 30. 12. 2014. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 13. 2. 2015.

   

  Pripomoček za izračun razlike trošarine pa je dosegljiv na spletni strani http://www.fu.gov.si/

  Fotogalerija

   

  Arhivi