Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Na kratko s 26. seje Upravnega odbora PTZ

  V sredo 9. junija 2010 se je na 26. seji sestal upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice. Vabilu na sejo sta se odzvala predstavnika Ministrstva za gospodarstvo g. Peter Ribarič, v.d. generalnega direktorja ter ga. Natalija Medica, sekretarka, oba z Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost.  

  Predstavila sta vlogo direktorata za podjetništvo in konkurenčnost, ki z izvajanjem svojih aktivnosti skuša slediti cilju razvijanja podjetjem prijaznega okolja in spodbujanju podjetništva. Predstavila sta akcijski načrt za izvajanje akta za mala podjetja ter njihove aktivnosti (za zmanjševanje administrativnih ovir, da bi se poštenim podjetnikom kmalu po stečaju omogočil ponoven zagon podjetja, da bi bilo čim manj zahtev po dodatnih kvalifikacijah za opravljanje določenih dejavnosti.... ), ki so jih že izvedli z namenom zasledovanja navedenega cilja in prisotne pozvala, da ocenijo izvedene aktivnosti, opozorijo na njihove pomanjkljivosti in predlagajo nove ukrepe za ustvarjanje prijaznejšega okolja podjetjem in spodbujanje podjetništva. Vsebino predstavljenih aktivnosti si lahko ogledate v priloženi predstavitvi. S tem obvestilom pozivamo tudi vas, naše člane, da svoje pripombe in predloge v zvezi s predstavljenimi aktivnostmi pošljete na naš naslov ptz@gzs.si ali direktno na naslov gp.mg@gov.si.

  Člani upravnega odbora so predstavnika ministrstva pozvali predvsem: 

  • da bi predstavniki Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost o aktualnih vprašanjih in temah bolj sodelovali z GZS-Podjetniško trgovsko zbornico, ki na prostovoljni osnovi združuje predvsem mala podjetja, pri čemer je Vida Kožar, direktorica Podjetniško trgovske zbornice bila izvoljena za predstavnico malih podjetij v mednarodnem združenju malih podjetij ESBA;
  • da bi malim podjetjem olajšali dostop do virov financiranja v primerih, ko želijo relizirati dober poslovni projekt in zaradi slabega bilančnega stanja (ki je posledica kriznih razmer) težko dostopajo do svežega kapitala, ki bi jim omogočil ralizacijo projekta in rešitev podjetja iz krize;
  • da čimprej izvedejo aktivnosti za spodbujanje podjetniškega razmišljanja preko kurikulumov srednješolskih programov.

  V nadaljevanju seje je Igor Knez iz pravne službe GZS predstavil projekt Alternativnega reševanja delovnopravnih sporov. Člani upravnega odbora PTZ podpirajo nadaljevanje izvedbe tega projekta, saj bo v prihodnosti omogočil, da delavec in delodajalec morebitne spore rešita s pomočjo arbitraže ali mediacije, pri čemer bodo ti postopki cenejši in hitrejši od običajnih sodnih postopkov, tovrstno reševanje sporov pa ima pozitiven vpliv tudi na nadaljnje odnose med strankama. Dodatne informacije o izvedbi projekta lahko dobite na naslovu pravnasluzba@gzs.si.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi