Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Aktualne kreditne linije SID banke

  Seznaniti vas želimo z aktualnimi kreditnimi linijami SID banke, ki so pri poslovnih bankah na voljo naslednjim ciljnim skupinam končnih upravičencev:

  • pravne osebe zasebnega in javnega prava (s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih),
  • podjetniki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe, ter
  • zasebniki, ki niso podjetniki in kot poklic opravljajo določeno dejavnost s sedežem v RS.

  SID-Slovenska izvozna in razvojna banka , je poslovnim bankam ponudila nove dolgoročne namenske vire, katerih skupna višina znaša 250 mio EUR in sicer:
   

  • 160 mio EUR za financiranje naložb in izdatkov v vseh fazah razvoja malih in srednje velikih podjetij
  • 44 mio EUR za financiranje infrastrukturnih naložb in naložb v regionalni razvoj, katerih namen je izboljšanje ekonomske in socialne kohezije v RS
  • 36 mio EUR za financiranje naložb in naložb s področja okoljevarstva, vključno z ukrepi za učinkovito rabo energije in obovljivih virov energije,
  • 10 mio EUR za financiranje naložb in izdatkov s področja inovacijske aktivnosti z namenom deoseganja višje konkurenčnosti podjetja in ustvarjanja višje dodane vrednosti.

  Podrobnejše informacije z  o novih namenskih kreditnih linijah SID banke so v priloženih datotekah.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi