Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Enotna evropska storitvena E kartica

  Evropska komisija pričela z obravnavo predloga Uredbe o uvedbi evropske storitvene e – izkaznice.

   Namen izkaznice je zmanjšati ovire pri čezmejnem poslovanju, predvsem z vidika dolgotrajnosti postopkov preverjanja, zagotavljanja uradne dokumentacije, ki omogoča poslovanje na trgih drugih držav članic  EU.

   Nekaj ključnih poudarkov:

  • E-izkaznica je predvidena kot prostovoljna izkaznica
  • Zagotovljen bo enotni večjezični obrazec
  • Postopek bo elektronski
  • Podjetje, ki želi opravljati storitve v drugi državi članici bo izpolnilo v obrazec v svojem jeziku, preverjanje in potrjevanje se bo v večini zgodilo v državi sedeža tega podjetja-

  Informacije, ki so predvidene:

  • Matična in davčna številka, naziv – firma podjetja
  • Določitev storitve, ki se bo opravljala
  • Datum ustanovitve
  • Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati v domači državi (če gre recimo za regulirano dejavnost)
  • Informacije o dobrem imenu
  • Informacija o zavarovanju odgovornosti

  Dokumentacija, ki se bo priložila je lahko kopija, ali scan. Ne sme se zahtevati kakšne dodatne overitve  ali apostile, temveč zadošča kopija dokumenta, ki se jo priloži (naloži v e aplikacijo)

  Plačilo ne sme preseči dejanskih stroškov za preverjanje (upravna taksa)

  Veliko informacij se nanaša na zavarovanje, predvsem višino kritja, morebitne škode, ki so se že uveljavile v preteklih 5 letih, čas sklenitve zavarovanja itd. (to bodo morale zagotoviti zavarovalnice v obliki potrdila). E izkaznica ne bo posegala v davčno zakonodajo, socialna zavarovanja ali zakonodajo s področja delovnega prava.

  V zvezi s predlogom uredbe zbiramo pripombe, predloge za izboljšave, pomisleke in tudi vprašanja, ki se vam porajajo glede tega. Predloge podjetnikov bomo zbrali v uradno stališče in jih posredovali pristojnemu ministrstvu, saj bo morala Slovenija že zelo kmalu zavzeti tudi uradno stališče do tega predloga, lahko pa že v tej fazi dosežemo, da se do določenih vprašanj ustvari zadržek. Prosimo vas tudi za oceno, ali bi vam uvedba storitvene e-izkaznice olajšala čezmejno poslovanje in znižala stroške.

  Prosimo vas za predloge, komentarje mnenja najkasneje do 29.3.2017 na naslov ptz@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi