Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predlog novih ukrepov za zmanjšanje potrošnje vseh vrst plastičnih nosilnih vrečk

  V javni obravnavi je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. V predlogu so opredeljeni ukrepi za trajno zmanjšanje potrošnje lahkih
  plastičnih nosilnih vrečk in ukrepi za zmanjšanje potrošnje vseh vrst plastičnih nosilnih vrečk ne glede na debelino njihove stene, z izjemo zelo lahkih. 

  Povzemamo ključne novosti in dodatne obveznosti, ki bodo uvedene po predlogu uredbe:

  • okoljski cilj glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ter izjemo za plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, ki se uporabljajo kot primarna embalaža živil, ki niso predpakirana in ki se ne upoštevajo pri izračunu tega cilja;
  • obveznost vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet za vse osebe, ki dajejo embalažo v promet, ne glede na letno količino embalaže;
  • nove obveznosti distributerjev glede plastičnih nosilnih vrečk;
  • vodenje evidence o številu prodanih plastičnih nosilnih vrečk,
  • poročanje distributerja o številu prodanih plastičnih nosilnih vrečk,
  • prepoved brezplačne prodaje plastičnih nosilnih vrečk in izjemo od te prepovedi, če kupci lahko zamenjajo odpadno plastično nosilno vrečko, kupljeno pri njem, za enako novo plastično nosilno vrečko,
  • nova obveznost za zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo za vse proizvajalce in pridobitelje plastičnih nosilnih vrečk;
  • glede na količino vse embalaže, ki jo dajo letno v promet,. V skladu s sedaj veljavno Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo niso zavezanci za zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo, če dajo letno v promet manj kot 15.000 kg embalaže;
  • ozaveščanje potrošnikov o vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje, tako na institucionalni ravni kot na ravni distributerjev, proizvajalcev in pridobiteljev lahkih plastičnih nosilnih vrečk;
  • bolj natančno je določeno poročanje o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter podatki, ki jih morajo sporočati zavezanci Agenciji RS za okolje.

  Pripombe v zvezi s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo lahko pošljete do 24.4.2017 na ptz@gzs.si.

  Fotogalerija