Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: OSNOVNA NAČELA IN DEJAVNIKI USPEHA PRI MESTNEM MARKETINGU IN MANAGEMENTU

  Osnovna načela profesionalnega mestnega marketinga in menedžmenta temeljijo predvsem na širokem in vzajemnem sodelovanju vseh pomembnejših lokalnih skupin akterjev (mesto, gospodarska združenja, društva, vodilna podjetja ipd.). Mestni menedžment naj bi zasnoval in izpeljal predvsem večletne razvojne cilje in konkretne letne akcijske načrte.

  Poglavitni dejavniki uspešnega mestnega menedžmenta so zato:

  • zaupanja vredno partnerstvo med mestom in lokalnim gospodarstvom,
  • jasna organizacijska in odločevalska struktura,      
  • vsaj 1 poklicni izvajalec (mesto/mestni menedžer),
  • fiksen osnovni letni proračun, sofinanciran tako s strani mesta kot gospodarstva,
  • nedvoumno opredeljene naloge in delovna področja,
  • opredelitev nedvoumnih točk, kjer se naloge mestne uprave in mestnega marketinga stikajo, na podlagi opredelitve kompetenc,
  • določitev kakovostno in količinsko merljivih kriterijev uspešnosti in nadzornih mehanizmov.

   Delovna področja mestnega marketinga

  Delovna področja in naloge določene organizacije za mestni marketing so odvisna od lokalnih razmer in problemskih opredelitev, pravne in organizacijske ureditve in obstoječih kadrovskih in finančnih virov.Mestni marketing ima v osnovi širok nabor nalog. Avstrijsko krovno združenje za mestno trženje STAMA Austria je določilo 12 konkretnih delovnih področij:

  • Trženje mesta (razvoj orodij za zvestobo kupcev, storitve, usmerjene oglasne kampanje ipd.).
  • Trženje turizma (razvoj in oglaševanje turističnih izdelkov, turistične informacije, gostje ipd.).
  • Trženje in upravljanje lokacij za podjetja (upravljanje z nezasedenimi površinami, selitve podjetij, trženje stanovanjskih zmogljivosti, razvoj četrti, povezovanje obstoječih podjetij ipd.).
  • Mreženje in stiki z javnostjo (medijsko delo, stiki z javnostjo, lobiranje, podpora lokalni organizaciji podjetnikov ipd.).
  • Razvoj in načrtovanje mesta (sodelavci pri infrastrukturnem in prometno-političnem mestnem razvoju, izgradnja in realizacija sistemov za usmerjanje ipd.).
  • Kulturno trženje (razvoj in spodbujanje kulturnih dogodkov, ki krepijo identiteto, trženje kulturnih dogodkov ipd.).
  • Trženje dogodkov (zasnova in izvedba dogodkov ipd.).
  • Upravljanje s sodelovanjem (sodelovanje v ustreznih tematsko sorodnih lokalnih in regionalnih organizacijah, zastopanje skupnosti v razvojnih združenjih ipd.
  • Trženje znanja (zasnova in realizacija ukrepov za kvalifikacije).
  • Trženje upravljanja (komunikacijska stična točka med lokalnim gospodarstvom in mestno upravo, trženje storitev v skupnosti ipd.).
  • Upravljanje z mestno okolico (dajanje pobud in podpora sodelovanju med občinami).
  • Vodenje podjetja (vodenje lastne organizacijske enote).

  VIR: City Impulses brošura

  Fotogalerija