Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predlog novega Zakona o varstvu potrošnikov- poziv za pripombe

  Obveščamo vas da je v javni obravnavi predlog novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). V predlog zakona so vključene številne novosti, s katerimi želi predlagatelj ohraniti visoko raven zaščite potrošnikov, ob hkratni odpravi nepotrebnih administrativnih bremen za gospodarstvo.

  Zakon je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Splošni del zajema splošna pravila poslovanja podjetij s potrošniki, v posebnem delu pa so zajete posebnosti, ki veljajo za posamezne vrste potrošniških pogodb.
  Povzemamo nekatere bistvene novosti, ki jih prinaša predlog zakona.

  1. Uvedba enotnega dvoletnega obveznega jamstva

  Namesto sedanje dvojne ureditve obveznih jamstev, je predlagana uvedba enotnega dvoletnega jamstva za skladnost blaga s prodajno pogodbo. Gre za evropsko primerljiv sistem, ki bi zaradi poenostavitev potrošnikom olajšal uveljavljanje pravic, podjetjem pa poslovanje.

  Potrošnik bo lahko v primeru neskladnosti, ki se pojavijo v roku dveh let od izročitve blaga, najprej zahteval neodplačno odpravo neskladnosti, in sicer popravilo blaga ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim. Pri tem se ohranja 45 dnevni rok iz obvezne garancije, ki ga ima podjetje za odpravo neskladnosti. Če neskladnosti niso odpravljene (bodisi s popravilom ali z zamenjavo blaga), lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine. V vseh primerih pa bo potrošnik lahko zahteval sorazmerno znižanje kupnine. V primeru, da se neskladnost pojavi v 30 dneh od izročitve blaga, naj bi potrošnik imel popolnoma prosto izbiro med zahtevki. Potrošniku v celotnem obdobju obveznega jamstva ne bo treba dokazovati, da je napaka obstajala že v času izročitve, temveč bo dokazno breme na podjetju.

  2. Ureditev pogodbe o opravljanju storitev

  V tem poglavju so urejene najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo potrošniki v zvezi s pogodbo o opravljanju storitev. Tako se v praksi pogosto dogaja, da pride do prekoračitve dogovorjene cene, s čimer podjetje potrošnika seznani šele, ko je storitev opravljena in izdan račun. Po predlagani ureditvi bo moralo podjetje v takih primerih sproti obveščati potrošnika, ki bo lahko zaradi povišanja cene tudi odstopil od pogodbe. V primeru nepravilno opravljene storitve pa se potrošnikom daje na voljo podobno varstvo kot pri nakupu blaga.

  3. Prenos določb Direktive o paketnih potovanjih in povezanem potovalnem aranžmaju

  Nova ureditev pogodb o paketnem potovanju sledi zahtevam evropske Direktive o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih. Turistična industrija je v zadnjem obdobju razvila številne nove produkte, predvsem pa je spremenila način trženja, ki se je preusmeril na svetovni splet. Posodobljena direktiva je razširila definicijo počitnic v paketu in tako zajela večino oblik potovalnih aranžmajev, ki so sestavljeni iz različnih elementov, npr. poletov, hotelskih namestitev in najema avtomobila.

  Potrošnikom je zagotovljena pravica do vrnitve v domovino, če njihov organizator potovanja postane insolventen, medtem ko so na dopustu. Onemogočeno je enostransko višanje cen paketov. Cene se lahko po sklenitvi pogodbe povišajo zgolj izjemoma, npr. v primeru zvišanja cen goriva ali taks. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov, potrošnik lahko odstopi od pogodbe.

  Varstvo potrošnikov je zagotovljeno tudi v primeru neizogibnih okoliščin, kot so naravne nesreče ali teroristični napadi, ki onemogočijo pravočasen povratek v domovino. Organizator mora v takem primeru potrošnikom zagotoviti nastanitev s podobnim standardom, kot pri prvotni nastanitvi, ali povrniti stroške za največ tri nočitve.

  4. Ureditev pogodbe o digitalnih vsebinah

  Vse večji del porabe potrošnikov predstavljajo nakupi digitalnih vsebin. Gre za področje, ki trenutno ni urejeno, zaradi česar so potrošniki pogosto brez ustreznega varstva. Predlagana ureditev tega področja potrošnikom zagotavlja vsaj minimalno varstvo na tem področju, ki pa bo v prihodnosti še nadgrajeno.


  Predlog zakona zajema še druge spremembe, ki si jih lahko preberete v predlogu novega zakona.

  Prosimo vas, da nam sporočite dodatne predloge in pripombe, ki jih imate v zvezi z predlaganim besedilom zakona, najkasneje do 19.9.2017 na e-naslov: ptz@gzs.si.

  Fotogalerija