Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predvidene spremembe pri sklepanju pogodb za prodajo blaga na daljavo

  Evropska komisija je objavila spremenjeni predlog prvotne Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo (COM (2017) 637 final), ki spreminja predlog iz leta 2015 (COM(2015 653 final). Spremenjeni predlog direktive sedaj zajema tako spletno prodajo blaga kot tudi prodajo blaga z osebnim stikom. V prilogi najdete spremenjen predlog z analizo ocene učinkov.

   

  V zvezi s spremenjenim predlogom Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljata stališče. Vse člane pozivamo, da izrazite svoje mnenje v zvezi predlogom spremembe, da ga bomo lahko posredovali pristojnim, da ga vključijo v uradno stališče Republike Slovenije.

  Vabimo vas, da podate vaše stališče k posredovanemu zakonodajnemu predlogu, še posebej pa za stališče k sledečim točkam:

   

  1.   Popolna harmonizacija nekaterih pravic potrošnika v primeru prodaje blaga (3. člen predloga) in razveljavitev Direktive 1999/44/ES (21. člen)

  Drugače kot Direktiva 1999/44/ES, ki predvideva le minimalno harmonizacijo, predlog sprememb Direktive o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga predvideva maksimalno harmonizacijo. To bo pomenilo, da na nacionalni ravni ne bo več mogoče določiti bolj ali manj ugodnih pravil kot jih določa direktiva, še vedno pa bo direktivo potrebno implementirati v nacionalno zakonodajo. Le vidiki, ki z direktivo niso urejeni bodo lahko predmet samostojnega urejanja v nacionalnih predpisih. To naj bi po oceni Komisije spodbudilo potrošnike k povečanju čezmejnih nakupov, saj naj bi se zaradi enotnih pravil povečalo njihovo zaupanje, podjetja pa v povečanje čezmejne prodaje, ki bo olajšana, saj bodo enotno urejene pravice potrošnika in obveznosti prodajalca v primeru prodaje blaga z napako.

   

  2.  Enovito urejanje določenih vidikov pogodb glede spletne prodaje in prodaje z osebnim stikom (1. člen)

  Drugače kot prvotni predlog direktive, ki je bil ravno iz tega razloga predmet kritik in nesprejemljiv za večino držav članic predlagano novo besedilo ni več osredotočeno le na nekatere vidike pogodb glede spletne prodaje, ampak ureja pravice potrošnika in obveznosti prodajalca v primeru vsakršne prodaje blaga z napako.

   3.  Upošteven trenutek za ugotovitev skladnosti blaga s pogodbo (8. člen)

  V tem členu sicer do sprememb besedila ni prišlo, vendar bi želeli ponovno pridobiti vaše stališče v zvezi s tem členom glede na to, da se obdobje v katerem dokazno breme nosi prodajalec podaljšuje iz 6 mesecev na dve leti.

   4.     Jamčevalni zahtevki kupca (9-13. člen)

  Tudi tu Komisija ni uvedla dodatnih sprememb. Zanima nas vaše stališče glede predvidene uvedbe hierarhije jamčevalnih zahtevkov in glede odprave dolžnosti grajanja napak.

   

  Prosimo, da nam vaše stališče posredujete najkasneje do 30.11.2017 na naslov: ptz@gzs.si.

  Fotogalerija