Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Status upokojencev z vidika opravljanja dejavnosti in vodenja lastne družbe

  Veliko aktivnih podjetnikov se odloča o upokojitvi ali se upokojuje. Pred upokojitvijo delajo v različnih zaposlitvenih oblikah, po upokojitvi pa imajo kljub pridobljeni pravici do pokojnine zelo omejene možnosti glede opravljanja kakršnegakoli dela v statusu upokojenca.  S podobnimi težavami se srečujejo praktično vsi, ki želijo po upokojitvi še vedno ostati aktivni.

  Upokojenci v Sloveniji so danes lahko lastniki in prokuristi v svojih družbah, ne morejo pa biti direktorji svojih družb, prav tako pa ne morejo opravljati dela kot samostojni podjetniki, ne da bi se aktivirali vsaj za nekaj ur, kar pa bi pomenilo nižjo pokojnino na eni strani in plačilo polnih prispevkov za socialno varnost od aktivnega dela na drugi strani.

  Sestavljavci študije, Zbornica računovodskih servisov in Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, ki pripravljamo predlog sprememb na tem področju, tako s pravnega in davčnega vidika, ugotavljamo, da je zaposlovanje upokojencev v Sloveniji zelo restriktivno. Podlage, po katerih upokojenci delajo trenutno, so: podjemne pogodbe po OZ, avtorske pogodbe v skladu z ZASP in pogodbe o kratkotrajnem delu upokojencev po ZUTD. 

  Z namenom oblikovanja predlogov za ugodnejše rešitve v zvezi z delom upokojencev sta Zbornica računovodskih servisov in Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije oblikovali delovno skupino, katere glavni cilji so:

  • odprava anomalij, ki so prisotne pri obdavčitvi dela upokojencev
  • predlog bolj transparentne, poenostavljene in celostne obravnave dela upokojencev, kar pomeni tudi celostno rešitev na področju obdavčitve in obračunavanja prispevkov
  • posledično večji pobrani davki s strani upokojencev, saj bi se jih več aktiviralo (ob pridobljeni pravici do pokojnine)
  • informiranje zainteresirane javnosti.

  Z namenom čim bolj celostne ugotovitve dejanskega stanja smo pripravili anketo, za katero Vas prosimo, da si vzamete do 5 minut časa in jo izpolnite. S tem nam boste pomagali pridobiti podatke, ki jih potrebujemo za podkrepitev naših predlogov.

  S klikom na Povezavo pričnete z izpolnjevanjem ankete.

  Fotogalerija

   

  Arhivi