Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Dosežki PTZ v letu 2017


  Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), smo 30. novembra 2017 sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo uredili vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih na nedelje in praznike ter določitvijo pogodbenih kazni za kršitelje. Vsebina aneksa ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa – letno neenakomerno razporejanje delovnega časa in začasno razporejanje delovnega časa. Aneks ureja tudi delo ob nedeljah in praznikih ter plačilo zaposlenim za delo na te dneve. 8. decembra 2017 je Aneks št.3 h KPDTS objavljen v Uradnem listu, št. 69/2017.

  Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili in Združenje šol vožnje Slovenije sta se aktivno vključevala s pripombami in predlogi v postopku priprave ter sprejemanja novele Zakona o motornih vozilih.

  Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili je uspela preprečiti prenehanje veljavnosti pooblastil za izvajanje postopkov registracije, ki jih imajo trgovci z motornimi vozili. S predlogi so tudi spodbudili pristojne k razmišljanju, da uvedejo spremembe pri uvajanju ukrepov zoper zmanjševanje stanja prevoženih kilometrov, kar bi prispevalo k razlikovanju med poštenimi trgovci z rabljenimi motornimi vozli ter tistimi, ki z goljufijo povečujejo svoje zaslužke. Preprečili so tudi neustrezno opredelitev ureditve glede dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila na način, da bodo odslej ti podatki dostopni le serviserjem, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti in ne vsakomur, ki za to izkaže interes.

   Združenje šol vožnje Slovenije je doseglo, da bo za vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, v prometnem dovoljenju v prihodnje vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje in ne oboje, zaradi česar so šole vožnje v preteklosti plačevale nesorazmerno visoko globo, čeprav te podatke v prometna dovoljenja vpisujejo referenti na tehničnih pregledih. Tudi pri opredelitvi glob je združenje doseglo spremembo na način, da je po novem posebej opredeljen znesek globe za primere, ko tehnični pregled za vozila ni opravljen v predpisanih rokih in posebej za primere, ko v prometnem dovoljenju ni vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje. Za primere, ko vpis podatkov v prometnem dovoljenju ni ustrezen, je po novem zagrožena globa v višini 400 € za pravno osebo in ne več 5.000 €, kot je zagrožena po sedanji ureditvi. 

  Podrobneje o dosežkih Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

  Podrobneje o dosežkih Združenja šol vožnje Slovenije

  Fotogalerija

   

  Arhivi