Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sredstva za podjetja v mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektih

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.  Ponudbe lahko oddate do 11.07.2018 do 23:59 ure.


  Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

  Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP.

  Besedilo celotnega razpisa z obrazci je objavljeno na spletni strani MGRT.

  Fotogalerija

   

  Arhivi