Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Finančne spodbude za naložbe podjetij v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Eko sklad je objavil Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Skladno z razpisanimi pogoji bodo dodeljene finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.


  Za upravičen strošek šteje nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

  A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
  B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
  C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
  D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
  H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
  K- optimizacija sistema ogrevanja;
  L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
  P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
  R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

  Podjetja lahko na podlagi razpisa pridobite 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

  Razpis je odprt do porabe sredstev. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate na spletni strani Eko skada.

  Fotogalerija