Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Nove smernice za kreditne posrednike

  Urad RS za preprečevanje pranja denarja je izdal nove Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za dajalce kreditov in kreditne posrednike. 

  Ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), morajo izvajati tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo: 

  • dajanja kreditov oziroma posojil, ki vključuje tudi potrošniške kredite, hipotekarne kredite, faktoring in financiranje komercialnih poslov, vključno s forfetiranjem,
  • finančnega zakupa (lizinga),
  • posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov, razen tistih pravnih in fizičnih oseb, pri katerih dejavnost posredništva ni glavna dejavnost in poslov ne sklepajo v imenu in za račun finančne ali kreditne institucije (kreditni posredniki v pomožni funkciji).

  Nove smernice so namenjene zavezancem za lažje razumevanje in izvajanje določb ZPPDFT-1.

  Fotogalerija