Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Ugodnosti Sberbank banke ob 40 letnici PTZ

  Sberbank banka spodbuja poslovanje mikro in malih podjetjih in v ta namen ob 40 letnici PTZ  nudi vsem njenim članom 40 odstotni popust na stroške odobritve kredita in sicer pri pridobitvi financiranja vseh kreditnih poslov (omenjeni popust velja za člane PTZ, ki so v letu 2018 generirali do 1 milijona čistih prihodkov od prodaje).

  Zagotovo drži nenapisano pravilo, da so težave pridobivanja virov financiranja obratno sorazmerna z velikostjo podjetja: mikro podjetja se v primerjavi z velikimi podjetji soočajo z večjimi težavami. Njihova največja težava je, da nimajo dovolj premoženja s katerim bi lahko zavarovali vračilo želenih virov financiranja.

  Kako najti najprimernejši način financiranja za stranko? V Sberbank banki nudijo možnost financiranja mikro in malih podjetij z naslednjimi produkti:

  • Limit na TRR je namenjen podjetjem, ki želijo ob nepričakovanem primanjkljaju likvidnih sredstev poskrbeti za nemoteno financiranje poslovanja
  • Kratkoročni krediti so namenjen financiranju tekočega poslovanja, obratnih sredstev in za ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav ter pri načrtovanju in uravnavanju denarnega toka.
  • Dolgoročni investicijski krediti z ročnostjo daljšo od enega leta, so namenjeni predvsem financiranju širjenja obsega poslovanja in financiranju novih poslovnih idej.
  • V Sloveniji je Sberbank banka edini ponudnik dolgoročnih mikro posojil v okviru Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress,  ki ga upravlja Evropski investicijski sklad (EIF), financirata pa ga Evropska komisija in Evropska investicijska banka.
  • Okvirni ali revolving kredit je vrsta kratkoročnega kredita.
  • Bančne garancije vam omogočajo zavarovanje pred različnimi poslovnimi tveganji.

  Poleg lastnih produktov Sberbank banke je na voljo tudi možnost financiranja s kreditnimi produkti preko Slovenskega podjetniškega sklada in s Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka

  V Sberbank banki želijo z individualno obravnavo stranke in s posluhom za rešitev njenih želja najti čimbolj ustrezen kreditni produkt. V ta namen  bančni svetovalci nenehno pridobivajo nova znanja o različnih možnostih financiranja za mikro in majhna podjetja. Več o produktih Sberbank banke si preberite tukaj. Za vaše povpraševanje se obrnite na stanislav.prodanovic@sberbank.si.

  Fotogalerija