Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Nepovratna sredstva - nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Prijavitelji po tem razpisu so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. 

  Roki za oddajo vlog so: 26. 4. 2019, 26. 7. 2019, 28. 2. 2020, 25. 9. 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.


  Prijavitelji po tem razpisu so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ne morejo pa biti to podjetja, ki proizvajajo naprave, ki so predmet razpisa. Za sredstva se lahko potegujejo tudi zadruge.

  Upravičeni nameni porabe razpisanih sredstev so nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov, opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem elektrike z izrabo sončne energije in hranilnikov energije, ob tem pa še priključitev na elektroenergetsko omrežje ter izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

  Upravičeni stroški so poleg tistih za nakup in vgradnjo naprave ter hranilnika energije še stroški za pripadajoče električne inštalacije in opremo, pripravo in izvedbo obrtniških in instalacijskih del, strokovni nadzor v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije, informiranje in komuniciranje ter storitve zunanjih izvajalcev.

   

  S sredstvi bo sofinanciranih 20 odstotkov upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 evrov na en kilovat instalirane nazivne električne moči. 

  Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najpozneje do 31. oktobra 2022.


  Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi