Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Vavčer za statusno preoblikovanje družb

  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je objavil nov javni poziv za vavčer s področja Statusnega preoblikovanja družb.

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,
  z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

  S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja podjetij. 

  Na spletni strani SPS je skupno objavljenih že enajst vavčerskih pozivov.

  Koriščenje sredstev je možno v letih 2019 - 2023. 

  Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji, 
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

   BREZPLAČNA pomoč pri pripravi vloge
   Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh slovenskih regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

  V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za prototipiranje, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma.

  Fotogalerija

   

  Arhivi