Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  SPIRIT Slovenija je objavil razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov. Preko razpisa bodo sofinancirani upravičeni stroški za krepitev trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.  Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Predvideni so štirje roki za oddajo vlog, in sicer 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022.


  Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

  - Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme

  - Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
   storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Celotno besedilo Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« je objavljeno na spletni strani SPIRIT Slovenija.

   

   

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi