Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sprememba Zakona o centralnem kreditnem registru - v javni obravnavi

  V javni obravnavi je predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o centralnem kreditnem registru.  Poglavitna cilja predloga zakona sta:

  • učinkovitejše ocenjevanje in obvladovanje kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, ki sklepajo kreditne posle s fizičnimi osebami;
  • odprava pomanjkljivosti ZCKR, ki jih je Banka Slovenije kot upravljavec centralnega kreditnega registra in sistema izmenjave informacij zaznala pri dosedanjem izvajanju zakona. S predlagano spremembo se širi krog kreditodajalcev, ki obvezno sporočajo podatke v centralni kreditni register, tudi na subjekte, ki imajo po obstoječi pravni ureditvi lahko status vključenih dajalcev kreditov.

  Predlagana sprememba širi krog kreditodajalcev, ki obvezno sporočajo podatke v centralni kreditni register, tudi na naslednje subjekte, ki imajo po obstoječi pravni ureditvi lahko status vključenih dajalcev kreditov:

  • osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja ali storitve finančnega zakupa nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje;
  • banke države članice Evropske unije, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, neposredno opravljajo vzajemne finančne storitve na območju Republike Slovenije, v okviru katerih opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja ali storitve finančnega zakupa nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje;
  • plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v drugi državi članici, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, neposredno opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije, v okviru katerih opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja ali storitve finančnega zakupa nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje.

  Besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o centralnem kreditnem registru.

  Vabimo vas, da svoje predloge in pripombe v zvezi s predlagano spremembo pošljete najkasneje do 20.6.2019 na naslov ptz@gzs.si. Združene in utemeljene pripombe članov bomo posredovali pristojnim v obravnavo.

  Fotogalerija

   

  Arhivi