Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Zagotavljanje gospodarske varnosti pravnim osebam

  Gospodarska varnost podjetja je premosorazmerna z ustreznim zavarovalnim kritjem. Pri zagotavljanju ustreznosti zavarovalnega kritja je nujno združiti zavarovalna znanja o zavarovalnih produktih, ki jih trg ponuja in jih povezati s poznavanjem dejavnosti posameznega gospodarskega subjekta. To je osnovna naloga vsakega zavarovalnega posrednika, ki ob poznavanju možnih zavarovalnih kritij evropskega zavarovalnega trga ponudi nepristranske in s strani posamezne zavarovalnice komercialno nemotivirane rešitve. Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije je, ob 10 letnici delovanja, skupaj z vodilnimi predstavniki zavarovalnic in inštitucij s področja zavarovalništva, predstavilo pogled na dosežke in priložnosti za nadaljnji razvoj dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

  Podjetja različno pristopajo k sklepanju zavarovanj. Nekatera podjetja izbiro primernega zavarovalnega produkta zaupajo lastnim kadrom, druga zavarovalnim zastopnikom in tretja zavarovalnim posrednikom. Ob tem je nujno izpostaviti, da je zavarovalni posrednik edini strokovni svetovalec podjetjem, ki pri vzpostavljanju primernega zavarovalnega programa primarno skrbi za potrebe podjetja oz. pokrivanje tveganj, ki izvirajo iz dejavnosti posameznega podjetja. Zavarovalni posrednik tako pri opravljanju svojega dela ščiti zlasti interese podjetja/zavarovalca. Temeljna naloga zavarovalnega posrednika je, da v imenu podjetja/zavarovalca:

  • pripravi analizo tveganj, ki izvira iz dejavnosti podjetja/zavarovalca (obratovalni zastoj, Cyber risk, zavarovanje odgovornosti, …),
  • pridobijo ustrezne ponudbe domačih in tujih zavarovalnic,
  • podjetju/zavarovalcu pomagajo oblikovati in zagotoviti prilagojen zavarovalni program,
  • podjetju/zavarovalcu predstavi prednosti in slabosti posameznih ponudb in mu s tem omogoči čim bolj optimalno izbiro;
  • podjetju/zavarovalcu nudi pomoč pri reševanju škodnih primerov.

  Za vzpostavitev dobrih poslovnih običajev v dejavnosti zavarovalnega posredovanja in dvig strokovnosti pri opravljanju poslov zavarovalnega posredovanja so se zavarovalni posredniki povezali v Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZZPS). Že ob ustanovitvi so sprejeli in se zavezali k spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu. Tako so prispevali k pospešitvi razvoja zavarovalno posredniške dejavnosti v Sloveniji in zvišanju kakovosti storitev, ki so na voljo gospodarskim subjektom.

  ZZPS v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice že 10 let povezuje stališča, izkušnje in strokovne pristope članov pri izvajanju dejavnosti. ZZPS je 10 letnico svojega delovanja obeležilo z izvedbo slavnostne akademije na kateri so uvodoma izpostavili dosežke, izzive in cilje v zvezi z delovanjem ter povezovanjem ZZPS: Miro Zorec, predsednik ZZPS; mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS; mag. Božo Emeršič, Ministrstvo za finance in mag. Gorazd Čibej, direktor Agencije za zavarovalni nadzor.

  Na slavnostni akademiji so člani združenja skupaj z vodilnimi predstavniki zavarovalnic in inštitucij s področja zavarovalne dejavnosti, predstavili pogled na dejavnost zavarovalnega posredovanja in strnili dosežke deset letnega sodelovanja, ki se odraža v krepitvi strokovnosti in zagotavljanju boljših rešitev svojim strankam. Na okrogli mizi so sodelovali: mag. Božo Emeršič, MBA, iz kabineta ministra Ministrstva za finance, mag. Andreja Kovačič z Agencije za zavarovalni nadzor, Gabrijel Škof, član Sveta Slovenskega zavarovalnega združenja in predsednik uprave Adriatic Slovenica ter Bojan Grabec, namestnik predsednika ZZPS.

  Ob tej priložnosti je izdalo brošuro, v kateri povzema poslanstvo zavarovalnih posrednikov, ki je zraslo iz razmišljanja, kako zagotoviti vsaki pravni osebi ustrezno zavarovalno kritje.

  Fotogalerija

   

  Arhivi