Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Preverite v katerih občinah so na voljo sredstva za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva in podjetništva

  • Občina Šalovci: namen razpisa za dodelitev državne pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva – podjetništva v Občini Šalovci je uresničevanje ciljev spodbujanja in razvoj malega gospodarstva - podjetništva. Sredstva so predvidena za naslednje namene: začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, nova delovna mesta in samozaposlovanje ter spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge. Rok za oddajo vloge je 30. 10.2019.  Razpis je na voljo na povezavi.
  • Občina Dolenjske Toplice: sredstva so namenjena sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev v času od 17.  11. 2018 do 25. 10. 2019. Za sredstva lahko zaprosi: samostojni podjetnik posameznik in podjetje z do 50 zaposlenimi. Rok za vložitev vlog je 30. oktober 2019. Več o razpisu je na voljo na povezavi.

  • Občina Ljutomer: namen razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju občine Ljutomer, spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti, vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem. Več o razpisu je na voljo na povezavi.
  • Občina Ptuj: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini. Več o razpisu je na voljo na povezavi.
  • Občina Šoštanj: predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna Občine Šoštanj za leto 2019, za namene spodbujanja odpiranja novih delovnih mest, prednostnega spodbujanja samozaposlovanja, spodbujanja investicij, ter promocijskih aktivnosti na področju malega gospodarstva. Več o razpisu je na voljo na povezavi.


   

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi