Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20 in 42/20), s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. 


   

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo odgovore na vprašanja, povezana z odlokom,  s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

  Odlok Vlade RS Z odlokom je začasno prepovedal ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.


  Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:

  • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
  • lekarne;
  • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
  • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
  • kmetijske prodajalne;
  • bencinske servise;
  • banke;
  • pošte;
  • dostavne službe;
  • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
  • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
  • prodajalne s hrano za živali,
  • vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
  • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

  Iz začasne prepovedi so izvzete tudi vse oblike ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki so ali še bodo kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih je ali jih še bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

  S spremembami odloka je bil določen obratovalni čas za prodajalne in uveljavljena določba, da so ob nedeljah in dela prostih dnevih iz 1. in 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16) zaprte vse prodajalne, Prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen lekarn in bencinskih servisov, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas.

  Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.

  Hkrati je določena izjema od sicer z odlokom določenega obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, in sicer za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom lahko same določale obratovalni čas na podlagi njihove poslovne odločitve, kar je nujno zaradi organiziranja delovanja le-teh v okviru obstoječega kadra in običajnega obratovalnega časa.

  Odlok je bil z izjemo za MSP dopolnjen in spremenjen 20.3.2020. Dopolnitev je bila sprejeta skladno s predlogom, ki smo ga je na Vlado RS podali v interesu Združenja malih trgovcev Slovenije.


  Fotogalerija