Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  je objavilo informacijo  o prilagoditvah za podjetja in ostale upravičence, ki imajo z MGRT ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. 

  Pri tem sporočajo, da bodo ob upoštevanju izjemnih razmer, uporabili največjo mero fleksibilnosti pri obravnavanju sofinanciranih projektov. Kjer bo to nujno in mogoče, ter v okviru veljavnih pravil, bodo prilagodili roke za oddajo zahtevkov za izplačilo, obdobje upravičenosti stroškov, roke za zaključek projektov, roke za poročanje, za doseganje posameznih mejnikov na projektih, način dokazovanja stroškov, itd. Prav tako iščejo rešitve za sofinanciranje nekaterih stroškov, ki jih že objavljeni javni razpisi oz. pozivi ali obstoječe pogodbe o sofinanciranju ne vsebujejo, so pa upravičencem nastali zaradi nepredvidenih izjemnih dogodkov. 

  Celotna informacija je dostopna na spletni strani MGRT.

  Fotogalerija

   

  Arhivi