Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Pojasnila Pravne službe GZS za Ugotavljanje pogoja padca prihodkov po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A (čakanje na delo)

  Spoštovani, 

  Posredujemo vam pojasnila Pravne službe GZS za Ugotavljanje pogoja padca prihodkov po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A (čakanje na delo);

  Iztekajo se roki, v katerih mora subjekt, ki je uveljavil ukrep čakanja na delo in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije. V zadnjem obdobju smo prejeli nekaj vprašanj na temo upoštevanja pogoja padca prihodkov po ZIUZEOP (PKP1) ter njegove naknadne spremembe z ZIUZEOP-A (PKP2). V praksi je prihajalo do različnega razumevanje prehodne določbe 51. člena ZIUZEOP-A, zato smo v Pravni službi GZS zaprosili za dodatno stališče MDDSZ.

  ZIUZEOP je določil, da so do pomoči iz naslova čakanja na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Nato je ZIUZEOP-A ta pogoj spremenil za nazaj, in sicer, da so do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

  Prehodna določba 51. člena ZIUZEOP-A ki določa, da se postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi 29. ZIUZEOP, dokončajo po 29. členu ZIUZEOP, razen če bi bilo dokončanje postopka po določbah tega zakona za vlagatelja ugodneje. Pri tem se za ugodnejšo rešitev šteje zlasti tista, katere uresničitev ne bi imela za posledico postopka vračila državne pomoči.

  MDDSZ je sprejelo stališče, da iz 54. člena ZIUZEOP-A jasno izhaja, da se pogoj upada prihodkov iz 22. člena ZIUZEOP, spremenjen z ZIUZEOP-A, uporablja za nazaj od 13. 3. 2020 dalje. Navedeno pomeni, da v kolikor delodajalec ne izpolnjuje pogoja (10% upad prihodkov glede na predhodno leto) po drugem odstavku 22. člena ZIUZEOP (novelirano), mora prejeta upravičenja vrniti in postopati na način določen v drugem odstavku 99. člena ZIUZEOP. Navedeno velja tudi v primerih, ko je vlogo za prejem upravičenj pri Zavodu za zaposlovanje RS vložil pred objavo novele ZIUZEOP-A, torej pred 30. 4. 2020.

  Takšno stališče izhaja tudi iz pojasnil FURS-a: https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Vracila_upravicenj_DELODAJALCI_interventni_ukrepi.docx

  Omenjeno mnenje MDDSZ vam pošiljamo v prilogi.

  Fotogalerija

   

  Arhivi