Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Nove višine najnižjih osnovnih plač in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine

  Skladno s prvim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 – KPDTS) se najnižje osnovne plače od vključno leta 2020 dalje spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta / I–VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2% letno. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 21 / I–VI 20 znaša 100,7, zato se najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih za delo opravljeno od 1. 7. 2021 dalje povišajo za 0,7%.

   

  Skladno s 7. členom Tarifne priloge h KPDTS se Povračila stroškov v zvezi z delom, razen nadomestila za ločeno življenje, uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta/I–VI preteklega leta. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 21 / I–VI 20 znaša 100,7, zato se povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji povečajo za 0,7%.

   

  Nova višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije so objavljeni v Uradnem listu RS št. 105/21 z dne 2.7.2021 in od 1. 7. 2021 dalje znašajo:

   

  I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE

  Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 7. 2021 dalje znašajo:

   

   Tarifni razred NOP v EUR  
  I.   Enostavna dela  582,43
   II.  Manj zahtevna dela  604,78
  III.  Srednje zahtevna dela   640,71
   IV.  Zahtevna dela   683,92
   V.  Bolj zahtevna dela   762,34
   VI.  Zelo zahtevna dela   918,13
   VII.    Visoko zahtevna dela       1.094,98

  II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

  1. Prehrana med delom  4,48 EUR
   2. Službena potovanja v Republiki Sloveniji  
   6–8 ur 6,46 EUR
   8–12 ur  9,24 EUR
   nad 12 ur          18,23 EUR.

  Pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov lahko uporabite koristen pripomoček: Plačni kažipot, v katerem so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

  Fotogalerija

   

  Arhivi