Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Poziv k pripombam k osnutku METODOLOGIJE ZA OCENO UČINKOV NA RAZLIČNA DRUŽBENA PODROČJA

  S strani Ministrstva za javno upravo smo bili v okviru javne obravnave dokumenta povabljeni k posredovanju pripomb in naših predlogov k Osnutku METODOLOGIJE ZA OCENO UČINKOV NA RAZLIČNA DRUŽBENA PODROČJA, v prilogi.

  Ministrstvo za javno upravo je pristopilo v okviru evropskega projekta k pripravi novih izhodišč za oblikovanje kakovostnih ocen učinkov predpisov v okviru metodologije za oceno učinkov na različna družbena področja. Metodologija je namenjena pripravljavcem predpisov na ministrstvih, saj iz dosedanje prakse izhaja, da priprava predpisov velikokrat ne temelji na pravilni oceni učinkov oziroma posledic na gospodarstvo v praksi. Priprava kvalitetne zakonodaje, ki upošteva razmere na trgu in praktično uporabo posameznega predpisa v podjetjih, je bistvenega pomena za člane GZS. Zato bomo tudi z vašo pomočjo na pristojno ministrstvo posredovali naše konkretne predloge in dopolnitve k  predlaganim konkretnim izhodišče v obliki vprašanj z namenom, da bi bili v prihodnje predpisi bolj prilagojeni potrebam podjetij (predvsem mikro in malim podjetjem) ter da bi upoštevali potrebe in zmožnosti gospodarskih subjektov za prilagoditve zakonodajnim spremembam.

  Za gospodarstvo je predvsem pomembno poglavje V. OCENA UČINKOV NA GOSPODARSTVO, POSEBEJ NA MALA IN SREDNJA PODJETJA TER KONKURENČNOST PODJETIJ (stran 20 – 32), Tabela 3 z vprašanji od št. 7. do 9. s podvprašanji. Z vprašanji se zasleduje cilj ocene učinka predpisa na področjih:

  • poslovanje podjetij (način poslovanja, obseg poslovanja in stroški) ter ugodno poslovno okolje,
  • pravno varnost podjetij,
  • učinki na MSP,
  • konkurenčnost (omejevanje konkurenčnosti v dobavni verigi, omejevanje dostopa na trg dobaviteljem),
  • digitalizacijo,
   lastninsko pravico in industrijske pravice (v določenih primerih),
  • vpliv na potrošnike (varstvo potrošnikov, dostopnost blaga/storitev, vpliv na ceno, kakovost blaga/storitev),
  • vpliv na zeleni prehod/družbeno odgovornost podjetij.

  Vljudno vas prosimo, da priloženi dokument pregledate – predvsem že omenjeno poglavje V. – tabela 3 in vaše pripombe oblikujete v obliki konkretnih vprašanj oziroma dopolnitev že oblikovanih vprašanj, ki so podana na straneh 23- 32. Glede na postavljene roke s strani MJU vas vljudno prosimo, da nam jih posredujete na e-naslov ptz@gzs.si najkasneje do  7.7.2022, saj bomo nato oblikovali širše strokovno stališče do predloga metodologije in ga posredovali kot skupen dokument na pristojno ministrstvo.

  Fotogalerija

   

  Arhivi